Cập nhật lúc: 13/11/17 2:26 PM

VLIR-UOS awards scholarships

VLIR-UOS (Ban Hợp tác Đại học – Hội đồng liên trường đại học Cộng đồng nói tiếng Fla-măng của Bỉ) – một nhân tố phi chính phủ của Hợp tác Phát triển Bỉ nhằm để thiết lập các quan hệ đối tác giữa các viện/trường đại học của Bỉ với các đối tác tại các nước đang phát triển thông qua các chương trình hợp tác đại học và học bổng. 


Thông tin chi tiết về các khóa học trong năm học 2018-2019 và cách thức nộp hồ sơ có tại đây www.vliruos.be/scholarships

Tin: HTQT