Cập nhật lúc: 5/06/16 8:56 AM

Thông báo v/v tổ chức Hội nghị Khoa học Viện Sinh học nhiệt đới năm 2015

Nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động khoa học công nghệ của Cán bộ công nhân viên Viện Sinh học nhiệt đới từ năm 2013 – 2015 và tạo môi trường thuận lợi để các nhà khoa học trong và ngoài Viện trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu, Viện Sinh học nhiệt đới tổ chức Hội nghị Khoa học năm 2015, cụ thể như sau:

  • Thời gian: 8 giờ đến 17 giờ 30 phút, ngày 19/11/2015.
  • Địa điểm: Hội trường, Viện Sinh học nhiệt đới, 9/621 Xa lộ Hà Nội, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. HCM.
  • Nội dung và Chương trình Hội nghị: đính kèm thông báo.

Viện Sinh học nhiệt đới trân trọng kính mời toàn thể CBCNV của Viện, các nhà khoa học và Quý vị quan tâm đến tham dự.

Chương trình hội nghị

 

TM. BTC HỘI NGHỊ
TRƯỞNG BAN
Hoàng Nghĩa Sơn