Cập nhật lúc: 30/12/14 12:13 PM

THÔNG BÁO V/v bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở chuyên ngành Sinh thái học

Ngày 08/01/2015, Bộ phận Đào tạo Sau đại học, Viện Sinh học Nhiệt đới sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Đỗ Văn Ngọc, chuyên ngành Sinh thái học, cụ thể như sau:

Tên luận án: Nghiên cứu các đặc điểm sinh thái học của loài thông 2 lá dẹt (Pinus krempfii Lec)

Thời gian: Bắt đầu lúc 8h 30phút, ngày 08/01/2015.

Địa điểm: Tại phòng họp 268A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3, Tp. HCM.

Trân trọng kính mời Quý vị quan tâm đến tham dự!

Chương trình buổi bảo vệ và thông tin chi tiết: TB_BVTIENSI_CAPCOSO_DOVANNGOC