Cập nhật lúc: 6/06/13 12:10 AM

THÔNG BÁO Về việc trúng tuyển kỳ thi xét tuyển NCS năm 2011

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-SHNĐ, Quyết định số 128/QĐ-SHNĐ của Viện Sinh học nhiệt đới ngày 11/07/2011 về việc thành lập Hội đồng xét tuyển NCS năm 2011 và Biên bản họp Hội đồng xét tuyển ngày 18/07/2011 và ngày 25/07/2011, Bộ phận Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến các thí sinh sau đây đã trúng tuyển kỳ thi xét tuyển NCS năm 2011 của Viện:
* Chuyên ngành Sinh lý thực vật:
1. ThS. Bùi Đình Thạch
2. ThS. Khúc Thị An
* Chuyên ngành Sinh thái học:
1. CN. Thái Ngọc Trí
2. CN. Ngô Văn Trí
Kính mời các thí sinh trúng tuyển liên hệ đến Viện Sinh học Nhiệt đới (thông qua Bộ phận Đào tạo Sau đại học ĐT: 0908097298 gặp TS. Nguyễn Thị Phương Thảo) để làm các thủ tục tiếp theo.
Trân trọng ./.

VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký)