Cập nhật lúc: 2/04/15 9:37 PM

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện chuyên ngành Sinh thái học

Ngày 06/01/2015, Bộ phận Đào tạo Sau đại học, Viện Sinh học Nhiệt đới sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Ngô Văn Trí, chuyên ngành Sinh thái học, cụ thể như sau:

Tên luận án:

Nghiên cứu sự đa dạng các loài thằn lằn đá – Gekko Laurenti, 1768 và thằn lằn chân ngón – Cyrtodactylus Gray, 1827 (Squamata: Gekkonidae) ở Việt Nam

Thời gian: Bắt đầu lúc 8h 30phút, ngày 06/01/2015.

Địa điểm: Tại phòng họp 268A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3, Tp. HCM.

Chương trình buổi bảo vệ: Đính kèm theo thông báo

Trân trọng kính mời Quý vị quan tâm đến tham dự.

Xem thông tin chi tiết tại đây:

Thông báo.

Chương trình.