Cập nhật lúc: 12/08/15 9:52 AM

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện chuyên ngành Sinh thái học

Ngày 27/8/2015, Bộ phận Đào tạo Sau đại học, Viện Sinh học Nhiệt đới sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đỗ Văn Ngọc, chuyên ngành Sinh thái học, cụ thể như sau:

Tên luận án: Nghiên cứu các đặc điểm sinh thái học của loài Thông hai lá dẹt (Pinus kremfii Lec.)

Thời gian: Bắt đầu lúc 8h 30phút, ngày 27/8/2015.

Địa điểm: Tại phòng họp 268A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, Tp. HCM.

Chương trình buổi bảo vệ: Đính kèm theo thông báo.

Trân trọng kính mời Quý vị quan tâm đến tham dự.

Xem chương trình làm việc cụ thể.