Cập nhật lúc: 4/12/15 11:30 AM

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở chuyên ngành Sinh lý thực

Ngày 16/9/2015, Bộ phận Đào tạo Sau đại học, Viện Sinh học Nhiệt đới sẽ tổ chức buổi Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở cho nghiên cứu sinh Bùi Đình Thạch, chuyên ngành Sinh lý thực vật, cụ thể như sau:

  • Tên luận án: Nghiên cứu tạo rễ tơ cây Bạch hoa xà (Plumbago zeylanica L.) và khảo sát khả năng tạo Plumbagin trong nuôi cấy in vitro.

  • Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, thứ 4, ngày 16/9/2015.

  • Địa điểm: Phòng họp, Viện Sinh học Nhiệt đới, 268A Nam Kỳ Khởi Nghĩa Tp. HCM

  • Chương trình buổi bảo vệ: Đính kèm theo thông báo.

Trân trọng kính mời Quý vị quan tâm đến tham dự.

Xem thông báo chi tiếtchương trình làm việc buổi bảo vệ.