Cập nhật lúc: 2/09/23 11:12 PM

Thông báo V/v xuất hiện Phiếu Kết Quả Thử Nghiệm GIẢ MẠO!

Thông báo V/v xuất hiện Phiếu Kết Quả Thử Nghiệm GIẢ MẠO!

Hiện nay trên một số trang mạng internet có quảng cáo bán hàng Sâm ngọc linh và kèm phiếu kết quả thử nghiệm từ Viện Sinh học nhiệt đới. Tuy nhiên, Viện Sinh học nhiệt đới phát hiện một số phiếu kết quả thử nghiệm làm giả dựa trên phiếu kết quả thử nghiệm từ Viện Sinh học nhiệt đới (cụ thể một số điểm nhận biết theo hình đính kèm). Ngoài ra, phiếu kết quả thử nghiệm từ Viện chỉ xác định có sự hiện diện thành phần hoạt chất saponin, bao gồm: M-R2, G-Rg1, G-Rb1 trong mẫu khảo sát và “không xác định loài sâm”. Vì vậy, Viện Sinh học nhiệt đới xin thông tin đến quý khách hàng và người sử dụng được biết.