Cập nhật lúc: 4/12/15 11:24 AM

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2015

Viện Sinh học Nhiệt đới thông báo tuyển Nghiên cứu sinh năm 2015 gồm các chuyên ngành sau:

  1. Sinh lý thực vật                     Mã ngành:           62.42.01.12
  2. Công nghệ sinh học               Mã ngành:           62.42.02.01
  3. Sinh thái học                         Mã ngành:           62.42.01.20

1. Phát và nhận hồ sơ kể từ ngày ra thông báo đến ngày 30/5/2015 tại Phòng Quản lý tổng hợp – Viện Sinh học Nhiệt đới, địa chỉ: 9/621 Xa Lộ Hà Nội, KP.6, P.LinhTrung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM. Điện thoại:  08.22181635; 08.38962969.

2.  Lệ phí dự tuyển là 1.500.000đ.

3. Thời gian xét tuyển dự kiến 01/08 đến 15/8/2015.

4. Thời gian công bố kết quả dự kiến vào khoảng thời gian từ ngày 05/9/2015.

Sau ngày 30/05/2015, cơ sở Đào tạo sẽ không tiếp nhận và giải quyết các thay đổi về Hồ sơ dự tuyển.

Xem thông báo chi tiết

Hồ sơ tuyển sinh