Cập nhật lúc: 27/03/15 7:24 AM

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2014

Viện Sinh học Nhiệt đới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển Nghiên cứu sinh năm 2014 gồm các chuyên ngành sau:
1. Sinh lý thực vật. Mã ngành: 62.42.01.12.
2. Công nghệ sinh học. Mã ngành: 62.42.02.01.
Xem thông tin chi tiết ở link bên dưới

Thong bao tuyen sinh nam 2014

Ho so du tuyen