Cập nhật lúc: 3/01/18 1:40 PM

Thông báo tuyển sinh sau đại học 2018

Học Viện Khoa học Công nghệ, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam thông báo tuyển sinh sau đại học năm học 2018. 

Thời gian nhận hồ sơ Thạc sĩ 21/12/2017 đến hết 09/03/2018. Thông tin chi tiết xin xem ở file đính kèm: Thong bao tuyen sinh ThS dot 1 nam 2018.

Thời gian nhận hồ sơ Tiến sĩ 21/12/2017 đến hết ngày 16/03/2018. Thông tin chi tiết xin xem ở file đính kèm: Thong bao tuyen sinh TS dot 1 nam 2018 ; Thong bao tuyen sinh TS dot 1 nam 2018 – (Hồ sơ dự tuyển)

Tin: HVKHCN