Cập nhật lúc: 6/06/13 12:22 AM

Thông báo tuyển sinh sau đại học 2012

Viện Sinh học Nhiệt đới thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển Nghiên cứu sinh năm 2012 gồm các chuyên ngành sau:
1. Sinh lý thực vật Mã ngành: 62.42.30.05
2. Sinh thái học Mã ngành: 62.42.60.01

Thông báo tin chi tiết đính kèm:

Thông báo tuyển sinh năm 2012

Hồ sơ dự tuyển

(Bộ phận Đào tạo – Viện Sinh học Nhiệt đới – 2012)