Cập nhật lúc: 21/09/17 9:16 PM

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016

1. Đối tượng dự tuyển: là công dân Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, tuổi đời từ 18 trở lên.
2. Điều kiện dự tuyển:
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
– Có đơn xin dự tuyển, lý lịch rõ ràng, đáp ứng được tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch dự tuyển.
– Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong cơ quan nghiên cứu và sản xuất.
– Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.
3. Chỉ tiêu tuyển dụng:
3.1. Ngạch Nghiên cứu viên: 04
 Gồm các hướng
    – Công nghệ Sinh học Động vật: 01
    – Công nghệ Gen Thực vật: 02
    – Bảo tàng: 01
3.2. Kế toán viên: 01

Xem tại đây thông báo tuyển dụng và hồ sơ đăng ký