Cập nhật lúc: 11/06/13 3:04 PM

Thông báo trúng tuyển kỳ thi xét tuyển NCS năm 2012

Bộ phận Đào tạo Sau đại học – Viện Sinh học Nhiệt đới trân trọng thông báo đến các thí sinh có tên dưới đây đã trúng tuyển kỳ thi xét tuyển NCS       năm 2012 :

* Chuyên ngành Sinh lý thực vật:

1. ThS. Vũ Thị Hiền

2. ThS. Trần Trọng Tuấn

* Chuyên ngành Sinh thái học

1. ThS. Lê Hồng Thía

2. ThS. Phan Hữu Hùng

Kính mời các thí sinh trúng tuyển liên hệ với Viện Sinh học Nhiệt đới (thông qua Bộ phận Đào tạo Sau đại học ĐT: 08.22157508 hoặc 0908097298 gặp TS. Nguyễn Thị Phương Thảo) để làm các thủ tục tiếp theo.

Trân trọng thông báo./.

(Phòng Quản lý Tổng hợp – Viện Sinh học Nhiệt đới – 2012)