Cập nhật lúc: 6/08/13 12:01 AM

Thông báo thời gian báo cáo đề cương Nghiên cứu sinh 2013

Bộ phận đào tạo Sau đại học – Viện Sinh học Nhiệt đới trân trọng thông báo đến tất cả các học viên đã đăng ký dự tuyển Nghiên cứu sinh tại Viện Sinh học Nhiệt đới đến báo cáo đề cương như sau:

1/ Chuyên ngành Sinh lý thực vật; Mã số: 62.42.30.05

Thời gian: Vào lúc 8g30 thứ Hai ngày 29/07/2013 tại Phòng họp Viện Sinh học Nhiệt đới, 9/621 Xa lộ Hà Nội, P. Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM.

2/ Chuyên ngành Sinh thái học; Mã số: 62.42.60.01

Thời gian: Vào lúc 8g30 thứ Ba ngày 30/07/2013 tại Phòng họp Viện Sinh học Nhiệt đới, 9/621 Xa lộ Hà Nội, P. Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM.

Trân trọng kính mời các học viên đến báo cáo đề cương đúng với thời gian quy định như trên.

File thông báo: TB NCS-2013