Cập nhật lúc: 31/05/16 4:22 PM

THÔNG BÁO SỐ 2 Về việc tổ chức Hội nghị Khoa học Viện Sinh học Nhiệt đới năm 2015

Nhằm tổng kết, đánh giá thành quả nghiên cứu khoa học công nghệ của toàn thể Cán bộ Công nhân viên Viện Sinh học Nhiệt đới từ năm 2012-2014; đồng thời định hướng sự phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học của Viện trong thời gian sắp tới 2015-2020, Viện Sinh học Nhiệt đới tổ chức “Hội nghị Khoa học Viện SHNĐ năm 2015”.

Ban Tổ chức Hội nghị:

1. Viện trưởng: PGS.TS. Hoàng Nghĩa Sơn

2. Thành viên Hội đồng Khoa học:

–  TS. Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐKH

– TS. Nguyễn Hữu Hổ

– TS. Lê Công Nhất Phương

– TS. Ngô Xuân Quảng

– TS. Nguyễn Hữu Hùng

3. Phó trưởng phòng QLTH: Hoàng Văn Lâm

Thời gian, địa điểm và nội dung Hội nghị:

Hội nghị dự kiến diễn ra vào đầu tháng 9/2015 tại Viện Sinh học Nhiệt đới (9/621 Xa lộ Hà Nội, Linh Trung, Thủ Đức, TP. HCM), bao gồm nội dung chính sau:

– Phiên họp toàn thể: Trình bày vào những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh sinh học trong nước và thế giới, các kết quả nghiên cứu mang tính hệ thông do các nhà nghiên cứu có uy tín trình bày.

– Phiên họp chuyên đề: gồm các báo cáo khoa học tại các tiểu ban chuyên ngành và các báo cáo treo tường (tiều ban chuyên ngành sẽ được công bố sau khi BTC nhận được các báo cáo tổng thể)

Hình thức tham gia Hội nghị:

– Báo cáo chuyên đề: Các báo cáo được trình bày tại Hội nghị dưới dạng báo cáo hội trường (Oral) hoặc dạng treo tường (Poster) từ năm 2012- 2014. Tất cả được đăng trong cuốn Tuyển tập của Hội nghị. Phần báo cáo Oral sẽ do Ban biên tập chọn lọc.

– Triển lãm: Diễn ra trong suốt thời gian Hội nghị nhằm giới thiệu các sản phẩm công nghệ sinh học có thể chuyển giao, thương mại hóa; giới thiệu của các doanh nghiệp về các trang thiết bị, máy móc, vật tư hóa chất phòng thí nghiệm phục vụ cho công nghệ sinh học.

Tài liệu xuất bản của hội nghị:

– Tập Chương trình Hội nghị được cung cấp tại Hội nghị cho đại biểu tham dự.

– Tuyển tập các công trình nghiên cứu của Viện SHNĐ từ năm 2012-2014.

– Tập Phụ bản của Hội nghị sẽ được xuất bản dưới dạng Số đặc biệt của Tạp chí Công nghệ Sinh học-dự kiến 200 trang): được phản biện, biên tập, xuất bản và cung cấp cho các báo cáo viên tại Hội nghị. Mẫu đăng Tạp chí Công nghệ Sinh học: xin xem file đính kèm.

 – Thời gian gửi lại báo cáo cho tập phụ bản: trước ngày 15/04/2015.

Các báo cáo được gởi 01 bản dạng file word bằng email và 01 bản in được gửi bằng Fax hoặc bưu điện về địa chỉ liên hệ dưới đây.

Mọi chi tiết về Hội nghị, vui lòng liên hệ:

Ban thường trực Hội nghị:

TS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Điện thoại: 08. 8962969; 090 809 7298; Email: bbgthao@yahoo.com

         TM. BAN TỔ CHỨC

    PGS. TS. Hoàng Nghĩa Sơn

Xem các hướng dẫn chi tiết tại đây