Cập nhật lúc: 1/08/19 2:44 PM

Thông báo số 19/TB-SHNĐ: V/v tuyển dụng viên chức năm 2019

Thông báo
V/v tuyển dụng viên chức viện Sinh học Nhiệt đới năm 2019

Chỉ tiêu tuyển dụng:
Ngạch nghiên cứu viên: số lượng 02

Gồm các hướng: 
– Bảo tàng Động thực vật: số lượng 01
– Công nghệ Gen thực vật: số lượng 01
Chi tiết thông báo xin xem file đính kèm: Tuyen dung vien chuc 2472019

Mẫu sơ yếu lý lịch: so-yeu-ly-lich du tuyen vien chuc

Nguồn và tin: ITB – 30/07/2019