Cập nhật lúc: 28/05/18 9:48 AM

Thông báo số 14/TB_SHNĐ: Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức 2018

Ngày 15/05/2018 Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2018 của Viện Sinh học nhiệt đới đã tiến hành xét tuyển với kết quả như sau:

– Số viên chức được tuyển dụng năm 2018 là 5 viên chức. 

– Kết quả cụ thể xin xem ở file đính kèm: 14_TB_SHND

Tin: Phòng QLTH