Cập nhật lúc: 2/09/23 11:04 AM

Thông báo Hội nghị CNSH Toàn quốc 2021

Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc là hoạt động thường niên của Hội Công nghệ Sinh học Việt Nam trực thuộc Hội các ngành Sinh học Việt Nam. Hội nghị là diễn đàn khoa học công nghệ để các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên từ các trường đại học, các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ Sinh học và các lĩnh vực liên quan gặp gỡ, trao đổi, trình bày những kết quả, thành tựu nghiên cứu mới nhất cũng như hợp tác phát triển các ý tưởng nghiên cứu mới, chuyên sâu, liên ngành.

Năm 2021, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên là đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc 2021.

Tải thông báo chi tiết tại: Hoi Nghi CNSC 2021