Cập nhật lúc: 4/12/15 11:23 AM

Thông báo thời gian xét tuyển viên chức 2015

Viện Sinh học Nhiệt đới thông báo thời gian xét tuyển viên chức năm 2015 như sau:
Nội dung: Kiểm tra, sát hạch về kiến thức chuyên môn và hiểu biết chung.
Địa điểm: Phòng họp Viện Sinh học Nhiệt đới  – số 9/621 Xa lộ Hà Nội, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Tp.HCM.
Thời gian: 
1. Ngạch Nghiên cứu viên:
+ Hướng: Sinh thái, vào lúc8 giờ 30 phút ngày  07/04/2015.
+ Hướng: TNSV, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 07/04/2015.
+ Hướng: CN và QLMT, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 07/04/2015.
+ Hướng: Các chất có HTSH, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 07/04/2015.
+ Hướng: CNBĐSH, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày  08/04/2015.
+ Hướng: CNG, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày  08/04/2015.
+ Hướng: Vi sinh ứng dụng, vào lúc 10 giờ 00 phút ngày  08/04/2015.
+ Hướng: CNSHĐV, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 08/04/2015.
+ Hướng: CNTBTV, vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 08/04/2015.
2.Ngạch Chuyên viên: vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 08/04/2015.
Trân trọng thông báo.

Thông báo chi tiết
Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ