Cập nhật lúc: 21/01/19 12:43 AM

Tên đồng danh của một loài lan mới phát hiện ở Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa

Các nhà thực vật Viện Sinh học nhiệt đới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cộng hòa Séc đã phát hiện và công bố một loài lan mới ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa. Loài lan này được đặt tên là Lan yersin (Cleisostoma yersinii J. Ponert & Vuong), tên loài được đặt theo tên của Bác sĩ Alexandre Yersin, người đã khám phá ra Hòn Bà và ông cũng là người từng sống và làm việc ở đây vào đầu thế kỷ 20.

Trước đó, vào tháng 9/2015 Giáo sư Lenonid A. Veryanov và cộng sự cũng đã công bố một loài lan mới được phát hiện ở Bình Thuận trên tạp chí Taiwainia, tập 60, số 3 và đặt tên là Lan lê công kiệt (Cleisostoma lecongkietii Tich et Aver.), qua đối chiếu và so mẫu thì 2 loài Lan yersin và Lan lê công kiệt là giống nhau và cùng một loài. Vì vậy, loài Lan yersin (C. yersinii) hiển nhiên là tên đồng danh (synonym) của loài Lan lê công kiệt (C. lecongkietii).

Loài Lan lê công kiệt (C. lecongkietii) được tìm thấy ở độ cao từ 600–800 m so với mực nước biển (Aver et. al, 2015), trong khi đó loài Lan yersin (C. yersinii) được tìm thấy ở độ cao trên 1.500 m tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, và đây cũng là vùng phân bố mới của loài lan này.

Cleisostoma lecongkietii Cleisostoma lecongkietii1
Đặc điểm nhận dạng loài Cleisostoma lecongkietii Tich et Aver.
(Synonym: Cleisostoma yersinii J. Ponert & Vuong)

Như vậy, cho đến nay các nhà thực vật Viện Sinh học nhiệt đới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phát hiện và mô tả 4 loài mới về lan (kể cả loài Cleisostoma yersinii) là: Vanilla atropogon, Cordiglottis longipedicellata, Miguelia cruenta, Cleisostoma lecongkietii (Synonym: Cleisostmoa yersinii).

Thông tin liên quan xin vui lòng truy cập trang web:

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0150631
http://tai2.ntu.edu.tw/taiwania/pdf/tai.2015.60.107.pdf

 

Nguồn tin: Trương Bá Vương – Viện Sinh học nhiệt đới