PHÒNG VI SINH

TRƯỞNG PHÒNG

TS. NCVC. Nguyễn Hoàng Dũng

Điện thoại: 0932479995

Email: dung0018034@yahoo.com

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Lê Quỳnh Loan

Điện thoai: 0387582512

E-mail: lql.weeds@gmail.com

 

 

CÁN BỘ NGHIÊN CỨU

 

TS. NCVC. Hoàng Quốc Khánh

Điện thoai: 028. 2157510, 028. 38978793 – Mobile: 0913733410

E-mail: hoang-quoc-khanh@hcm.vnn.vn

 

 

CN. Ngô Đức Duy

Điện thoại: 0918044285

E-mail: ngoduy007@yahoo.com

 

 

ThS. Trần Trung Kiên

Điện thoại: 0903737690

Email: trkientr@yahoo.com

 

 

ThS. Vũ Thị Tuyết Nhung

Điện thoại: 0982925298

Email: tuyetnhung161095@gmail.com

 

 

ThS. Trần Thị Mỹ Ngọc

Điện thoại: 0963396601

Email: ngoctran178@gmail.com

 

 

CN. Dương Thị Hồng Đào

Điện thoại: 0356131223

Email: duonghongdao160695@gmail.com