Cập nhật lúc: 7/02/14 6:43 AM

Phong trào không hút thuốc trong cơ quan

Từ ngày 1-10-2013, phong trào không hút thuốc lá trong cơ quan đã được phát động thực hiện tại Viện Sinh học Nhiệt đới. Các hình ảnh, biểu ngữ về tác hại của thuốc lá đối với cộng đồng đã được đưa ra để tuyên truyền. Bên cạnh việc đặt các bản cấm hút thuốc trong khuôn viên quy định, Viện cũng bố trí các vị trí được phép hút thuốc ở một số nơi có không gian mở và cây xanh để giảm thiểu tối đa tác hại của khói thuốc. Phong trào đã được thực hiện ở hai cơ sở  Thủ Đức và 85 Trần Quốc Toản và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đa số cán bộ, nhân viên trong Viện.