PHÒNG TÀI NGUYÊN SINH VẬT

Các cán bộ thuộc Phòng Tài nguyên Sinh vật đã chủ trì hay tham gia thực hiện một số các đề tài, dự án hợp tác với các cơ quan trong và ngoài Viện như sau:

 

2015-2016: “Current status of the herpetofauna of Con Dao Islands in southern Vietnam”. Tài trở bỡi Nagao (Japan).

2015-2016: “Documenting the reptile fauna in Vietnam: a test of capture-analysis-release approach”. Tài trợ bỡi: Rufford.  

2015-2016: “Nghiên cứu và bảo tồn Dơi ở Nam Việt Nam”. Chương trình phối hợp giữa Viện sinh học nhiệt đới, Đại học kỹ thuật Texas, Trung tâm Đa dạng Sinh học Academia Sinica  (Biodiversity Research Center, Academia Sinica) (BRCAS).

2010 – 2015: “Nghiên cứu về họ Chuối ở Đông Dương”. Chương trình hợp tác giữa Viện Sinh học Nhiệt đới và Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Cộng Hòa pháp.

2015: “Nghiên cứu đa dạng cây họ Gừng (Zingiberaceae) ở núi Dầu tỉnh Quảng Ngãi”. Đề tài Cơ sở chọn lọc, Viện Sinh học nhiệt đới (đã nghiệm thu).

2015: “Kiểm kê và quản lý dữ liệu một phần mẫu vật Lưỡng cư và Bò sát tại Bộ sưu tập Động vật viện Sinh học Nhiệt đới ”. Đề tài Cơ sở, Viện Sinh học nhiệt đới (đã nghiệm thu).

2013: đã lập kế hoạch và sẽ tiến hành đánh giá hiện trạng loài Công (Pavo muticus) tại Vườn Quốc Gia Yok Don – tỉnh Dak Lak. Chương trình có sự hợp tác giữa Viện Sinh học Nhiệt đới với hội Chim Trĩ thế giới và trường Đại học King MongKut’s University of Technology của Thái Lan.

2012: Đa dạng các loài chim vùng ven biển Vườn Quốc Gia Núi Chúa – Ninh Thuận (kết thúc vào cuối năm 2012).

2012: Đánh giá hiện trạng quần thể loài Công (Pavo muticus) tại Vườn Quốc Gia Cát Tiên – Đồng Nai. Chương trình có sự hợp tác giữa Viện Sinh học Nhiệt đới với hội Chim Trĩ thế giới và trường Đại học King MongKut’s University of Technology của Thái Lan.

2010-2012. Điều tra đánh giá đa dạng sinh học tại khu Bảo tồn Thiên Nhiên Hòn Bà – Khánh Hòa (chương trình hợp tác với Vườn thực vật Praha – Tiệp Khắc). Chương trình đang tiếp tục.

2008-2009. Nghiên cứu bảo tồn nguồn tài nguyên họ Củ Nâu (Dioscoreaceae) ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Tà Kóu – Tỉnh Ninh Thuận. Đã nghiệm thu.

2006 – 2009. Nghiên cứu tính đa dạng sinh học núi đá vôi tỉnh Kiên Giang. Tài trợ bởi MacArthur Foundation (USA). Dự án của Trung tâm Đa dạng sinh học và phát triển. Đã nghiệm thu.

2007 đến nay. Chương trình giáo dục bảo tồn cho học sinh và Giáo viên dạy môn sinh học tại các trường THCS tại Tp. Hồ Chí Minh.

2007. Đánh giá nhanh đa dạng sinh học VQG Bù Gia Mập. Dự án của VQG Bù Gia Mập. Tài trợ bởi Quỹ bảo tồn Việt Nam (VCF). Đã nghiệm thu.

2007. Diễn biến đa dạng sinh học Lưỡng cư – Bò sát tại khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ. Đề tài Vườn Ươm. Đã nghiệm thu.

2007. Hiện trạng tài nguyên cây cảnh ở Vườn Quốc Gia Núi Chúa Tỉnh Ninh Thuận. Đề tài cơ sở. Đang thực hiện.

2007. Nghiên cứu Đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Đã nghiệm thu. Tổ chức FFI Việt Nam. Đã báo cáo kết quả.

2007. Tập huấn nâng cao năng lực bảo tồn cho VQG Bù Gia Mập. Dự án của VQG Bù Gia Mập. Tài trợ bởi Quỹ bảo tồn Việt Nam(VCF). Đã nghiệm thu.