PHÒNG CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM

Các nhóm nghiên cứu
– Công nghệ Vi nhân giống
– Công nghệ Phôi soma
– Công nghệ Quang tự dưỡng
– Công nghệ Di truyền
– Công nghệ Các chất có hoạt tính sinh học
– Triển khai và đào tạo
– Quản lý thiết bị

Các định hướng phát triển dài hạn (2012 – tầm nhìn 2020)

– Nghiên cứu xây dựng công nghệ sản xuất sinh khối mô/tế bào/cây một số cây dược liệu quý phục vụ sản xuất hợp chất thứ cấp dùng trong ngành mỹ phẩm/y dược.
– Nghiên cứu kết hợp đa công nghệ dùng nhân giống sản xuất một số cây công nghiệp (cây lấy gỗ, cà phê, hồ tiêu, chuối, cây hoa,…) phục vụ ngành trồng rừng, chế biến gỗ, chế biến thực phẩm và trang trí cảnh quan.
– Phát triển nghiên cứu biến nạp gen vào lục lạp tế bào và nhân tế bào, từng bước đưa kết quả nghiên cứu vào ứng dụng trong thực tiễn (chọn một/hai đối tượng cây trồng biến đổi gen để xây dựng mô hình triển khai).
– Nghiên cứu biến nạp gen bằng công nghệ Nanotransformation.
– Nghiên cứu xây dựng, phát triển và ứng dụng vật liệu nano hấp thụ hoạt chất thứ cấp trong sản xuất nông nghiệp và bảo vệ thực vật.