PHÒNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO THỰC VẬT

1. Nghiên cứu cơ bản:

+ Nghiên cứu về sự tăng trưởng của tế bào, mô, cơ quan thực vật trong các hệ thống nuôi cấy mô.
+ Nghiên cứu phát sinh hình thái mô và cơ quan thông qua nuôi cấy đỉnh sinh trưởng (meristem culture), nuôi cấy lớp mỏng tế bào (thin cell layer culture), nuôi cấy phôi soma (somatic embryo culture).
+ Nghiên cứu kỹ thuật nuôi cấy mô quang tự dưỡng (photoautotrophic micropropagation) bao gồm nghiên cứu sự tăng trưởng các cây lương thực, cây hoa kiểng, cây công nghiệp và cây dược liệu (sâm Việt Nam, đương quy, húng Ấn Độ, hung chanh, oải hương, hương thảo, gừng, thiên niên kiện cà phê, dâu tây, khoai tây, khoai mỡ, khoai môn, cây hoa sao, salem (Limonium sp.), cây hosta (Hosta Francis William), v.v.), đồng thời nghiên cứu sự sinh tổng hợp và tích lũy của các hợp chất thứ cấp trong thực vật dưới tác động của các yếu tố môi trường (muối khoáng, nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng, CO2, v. v.) trong các hệ thống nuôi cấy quang tự dưỡng.

2. Nghiên cứu ứng dụng:

2.1.  Nghiên cứu quy trình nhân giống in vitro những cây trồng có giá trị kinh tế gồm một số nhóm cây trồng chính sau đây:

+ Cây cảnh: phong lan (Dendrobium, Cattleya, Phalaenopsis, Mokara, Oncidium), hoa kèn (Lilium longiflorum Thunb.), cây cảnh lá (Trầu bà chân vịt, trầu bà Nhật), cây Hồng môn, v.v.

+ Cây công nghiệp, cây ăn quả: hồ tiêu (Piper nigrum L.), mía (Saccharum officinarum), chuối (Musa Cavendish), dứa (Ananas comosus), thanh long ruột đỏ (Cactaceae sp.), trinh nữ hoàng cung Cactaceae sp., cà phê (Coffea arbica, Coffea robusta, Coffea arabusta), Dâu tây (Fragari x ananassa Duch.), v.v.

Cây dược liệu: sâm ba kích, cây bá bệnh, sâm Việt Nam (Panax vietnamensis Ha et Grushv.), húng chanh hay tần dầy lá (Plectranthus amboinicus Lour. Spreng.), húng Ấn Độ (Coleus forskholii), diệp hạ châu đắng (Phyllanthus amarus Schum. & Thonn.), oải hương/lavender (Lavandula angustifolia), hương thảo/rosemary (Rosmarinus officinalis), gừng (Zingiber officinale), trinh nữ hoàng cung (Cactaceae sp.), thiên niên kiện (Homalomena occulta), đương quy (Angelica acutiloba  (Siebold & Zucc.) Kitagawa) v.v.

Cây lâm nghiệp/ cây lấy gỗ: cây Hông (Paulownia sp.), lõi thọ (Gmelina arborea Roxb), tre, xoan chịu hạn, v.v.

+ Cây nhiên liệu sinh học: cọc rào/dầu mè (Jatropha curcas), bánh dày (Pongamia pinnata), v.v.

gtp_cocrao

 

cayhong_pcntbtv

Cây Hông (Paulownia fortunei)
nuôi cấy quang tự dưỡng

 

cayduongquy_pcntbtv

Cây Đương quy (Angelica acutiloba)
nuôi cấy quang tự dưỡng

 

caysam_pcntbtv
Cây sâm Việt Nam (Panax vietnamensis)
nuôi cấy quang tự dưỡng

 

cayoaihuong_pcntbtv

Cây oải hương (Lavandula angustifolia)
nuôi cấy quang tự dưỡng trong bao nylon có màng
trao đổi khí bằng giấy lọc

 

tretamvong_pcntbtv

Cây tre tầm vông (Thyrsostachys siamensis)
trong hộp nuôi cây 7 L

 

cayhungchanh_pcntbtv

Cây húng chanh
(Plectranthus amboinicus Lour. Spreng.)
trong hộp nuôi cây quang tự dưỡng 60 L

 

quangtuduong_pcntbtv
Hệ thống nuôi cấy quang tự dưỡng bơm khí trực
tiếp bán tự động (lan DendrobiumPaulownia)
100L (Đề tài cấp Sở KHCN Tp.HCM 2008-2010)

 

diephachaudang_pcntbtv

Diệp hạ châu đắng trong hệ thống
nuôi cấyquang tự dưỡng 17 L

 

landendro_pcntbtv

Lan Dendrobium Burana White trong hộp nuôi cấy
quang tự dưỡng bơm khí trực tiếp 100 L

 

hotieu
Qui trình nhân giống in vitroex vitro cây Hồ tiêu

 

gtp_chuoitrabot
Qui trình nhân giống in vitro cây Chuối trà bột

 

gtp_chuoigialun
Qui trình nhân giống in vitro cây Chuối già lùn

 

+ Cây dược liệu: Sâm Ngọc linh; Sâm Ba kích; Cây bá bệnh; Cây Đương qui; Cây Húng chanh; cây Xạ đen ….

gtp_cndenled

2.2. Sản xuất sinh khối những cây có giá trị dược liệu bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật:

Công nghệ Bioreator; Công nghệ nuôi cấy bán ngập chìm (TIS); Công nghệ nuôi cấy mô sẹo; Công nghệ nuôi cấy tế bào; Công nghệ nuôi cấy rễ bất định.

3. Chuyển giao công nghệ:

Chuyển giao các công nghệ và quy trình nuôi cấy mô cho các tổ chức và cá nhân.

4. Đào tạo:

Hướng dẫn sinh viên làm luận văn cử nhân, cao học và nghiên cứu sinh.