PHÒNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO THỰC VẬT

Bùi Văn Thế Vinh, Chu Thị Bích Phượng, Đỗ Đăng Giáp, Thái Xuân Du, Dương Tấn Nhựt (2011). Tái sinh chồi trực tiếp từ mẫu cấy lá cây dầu mè (Jatropha curcas L.). Tạp chí Công nghệ Sinh học 9(1): 79-85 (ISSN: 1811-4989).

Do Dang Giap, Bui Van The Vinh, Nguyen Thi Kim Loan, Thai Xuan Du, Chu Thi Bich Phuong, Hoang Xuan Chien, Nguyen Phuc Huy, Tran Trong Tuan, Duong Tan Nhut (2012) Organogenesis and somatic embryogenesis from leaf transverse thin cell layers of Jatropha curcas L. Journal of Biology 10(2): 1-9 (ISSN 0866-7160).

Đỗ Đăng Giáp, Huỳnh Thị Diệu Hiền, Trần Danh Thế, Trần Trọng Tuấn (2012) Sử dụng ánh sáng tự nhiên trong vi nhân giống cây khoai lang ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Phát triển KH&CN15(T2): 36-46 (ISSN: 1859-0128).

Đỗ Đăng Giáp, Nguyễn Thị Kim Loan, Huỳnh Lê Thiên Tứ, Trần Trọng Tuấn, Thái Xuân Du, Dương Tấn Nhựt (2014). Sự phát sinh hình thái phôi soma ở cây cọc rào (Jatropha curcas L.). Tạp chí Khoa Học và Phát Triển, NXB Học viện Nông nghiệp Việt Nam 12(7): 189-196. (ISSN: 1859-004).

Đỗ Đăng Giáp, Nguyễn Thị Kim Loan, Huỳnh Lê Thiên Tứ, Trần Trọng Tuấn, Thái Xuân Du, Nguyễn Đình Lâm, Dương Tấn Nhựt (2014). Sử dụng phương pháp dòng chảy tế bào đánh giá mức độ bội thể của cây Cọc rào (Jatropha curcas L.) nhân giống in vitro. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 52(4D): 42-50.

Đỗ Đăng Giáp, Nguyễn Thị Kim Loan, Trần Trọng Tuấn, Lê Thanh Tuấn,
Huỳnh Lê Thiên Tứ, Thái Xuân Du, Nguyễn Đình Lâm, Dương Tấn Nhựt (2013). Ảnh hưởng của một số acid amine và spemindin lên sự hình thành phôi vô tính cây cọc rào (Jatropha curcas L.). TC Sinh học 35(3SE): 136-144.

Đỗ Đăng Giáp, Nguyễn Thị Kim Loan, Trần Trọng Tuấn, Thái Xuân Du, Nguyễn Đình Lâm, Dương Tấn Nhựt (2015). Đánh giá mức độ biến dị của cây Cọc rào (Jatropha curcas L.) được nhân giống in vitro thông qua quá trình phát sinh phôi soma. TC Công nghệ Sinh học, 13(2A): 477-483.

Đỗ Đăng Giáp, Nguyễn Thị Kim Loan, Trần Trọng Tuấn, Trương Thị Trúc Hà, Thái Xuân Du, Bùi Văn Thế Vinh, Nguyễn Đình Lâm, Dương Tấn Nhựt (2012). Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên nuôi cấy đỉnh sinh trưởng và thiết lập cây hoàn chỉnh ở cây cọc rào (Jatropha curcas L.). Tạp chí Sinh học34(3SE): 188-195 (ISSN 0866-7160).

Đỗ Đăng Giáp, Phạm Ngọc Vinh, Trần Trọng Tuấn, Nguyễn Thị Huyền Trang, Phạm Ngô Ánh Thư, Thái Xuân Du (2012). Tăng hệ số nhân nhanh chồi chuối Laba (Musa sp.) nuôi cấy in vitro bằng cách sử dụng ánh sáng, myo-inositol và adenin sulphate. Tạp chí Sinh học34(3SE): 180-187 (ISSN 0866-7160).

Đỗ Đăng Giáp, Thái Xuân Du, Trần Danh Thế (2010). Nghiên cứu sử dụng ánh sáng tự nhiên trong vi nhân giống cây Khoai lang (Ipomoea batatas L.). Tuyển tập của HNKH kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Viện KHCNVN – Tiểu ban KHSS: 153-158 (ISBN:978-604-913-014-4).

Dương Đức Hiếu, Đỗ Đăng Giáp, Vụ Thị Mỹ Linh, Ngô Thị Xuyến (2011). Tác động của phân ủ từ phế phẩm cây dầu mè (Jatropha curcas L.) lên tuyến trùng ký sinh cây hồ tiêu (Piper nigrum L.) ở điều kiện in vitro. Tạp chí Bảo vệ thực vật 4(238): 15-20 (ISSN: 0868-2801)

Duong Duc Hieu, Ngo Xuan Quang, Do Dang Giap, Le Thi Anh Hong, Nguyen Vu Thanh, Nic Smol (2014). Effective control of neem (Azadirachta indica A.Juss) cake to plant parasitic nematodes and fungi in black pepper diseases in vitro. J. Viet. Env. 6(3): 233-238.

Duong Tan Nhut, Do Dang Giap, Bui Van The Vinh, Nguyen Thi Kim Loan, Nguyen Phuc Huy, Nguyen Thanh Hai, Hoang Xuan Chien, Tran Trong Tuan and Thai Xuan Du. Thin Cell Layer Technology in Micropropagation of Jatropha curcas L. S. M. Jain and S. Dutta Gupta (eds.), Biotechnology of Neglected and Underutilized Crops, DOI: 10.1007/978-94-007-5500-0_2, © Springer Science+Business Media Dordrecht 2013.

Dương Tấn Nhựt, Lê Văn Thức, Trần Trọng Tuấn, Trương Thị Diệu Hiền, Hoàng Xuân Chiến, Nguyễn Phúc Huy, Nguyễn Bá Nam, Vũ Quốc Luận (2013). Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành hoa in vitro ở cây Torenia (Torenia fournieri L.). Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ 51(6): 689-702.

Duong Tan Nhut, Nguyen Thanh Hai, Pham Thi Minh Thu, Nguyen Ngoc Thi, Truong Thi Dieu Hien, Tran Trong Tuan, Nguyen Ba Nam, Nguyen Phuc Huy, Hoang Xuan Chien, and Shri Mohan Jain (2012) Protocol for inducing flower color somaclonal variation in Torenia (Torenia fournieri Lind.). In: Maurizio Lambardi, E. Aylin Ozudogru, S. Mohan Jain (eds), Protocols for Micropropagation of Selected Economically- Important Horticultural Plants, pp. 455-460, Springer.

Dương Tấn Nhựt, Trần Trọng Tuấn, K Trần Thanh Vân (2011). Một số nhân tố ảnh hưởng đến quá trình ra hoa in vitro. Tạp chí Công nghệ Sinh học 9(3): 265-290 (ISSN: 1811-4989).

Hoàng Ngọc Nhung, Đỗ Thị Phương Thảo, Tăng Nguyễn Trâm Anh, Nguyễn Du Sanh, Nguyễn Thị Quỳnh (2013). Sự tạo chồi từ đốt thân cây hương thảo (Rosmarinus officinalis) nuôi cấy in vitro. Kỷ yếu Hội thảo CNSH Vùng đồng bằng sông Cửu Long Tháng 12/2013. NXB ĐH Cần Thơ: 425-431 (ISBN 978-604-919-026-1).

Hoàng Ngọc Nhung, Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Lê Anh Thư, Toyoki Kozai (2012). Nghiên cứu sự phát sinh cơ quan từ lớp mỏng tế bào cây đương quy Nhật Bản (Angelica acutiloba) nuôi cấy in vitro.Tạp chí Sinh học34(3SE): 196-204 (ISSN 0866-7160).

Hoàng Ngọc Nhung, Nguyễn Thị Quỳnh. 2015. Nghiên cứu sự tăng trưởng rễ bất định của cây đương quy Nhật Bản (Angelica acutiloba Kitagawa) trong môi trường lỏng. TC Công nghệ sinh học, 13(4A): 1263-1267.

Lê Trọng Lư, Nguyễn Thụy Phương Duyên, Hoàng Ngọc Nhung, Phạm Minh Duy, Nguyễn Thị Quỳnh. 2015. Ảnh hưởng của hàm lượng NH4NO3 và KNO3 lên sự tăng trưởng của cây oải hương dưới điều kiện nuôi cấy quang tự dưỡng. TC Công nghệ sinh học, 13(4A): 1313-1319.

Ngô Thị Ngọc Hương, Đinh Văn Khiêm, Nguyễn Thị Quỳnh. 2015. Ảnh hưởng của thành phần khoáng lên sự sinh trưởng của cây sâm Việt Nam (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) nuôi cấy in vitro trong điều kiện quang tự dưỡng. TC Sinh học, 37(1): 96-102 (DOI 10.15625/0866-7160/v37nl.6202).

Nguyễn Như Hiến, Huỳnh Hữu Đức, Nguyễn Đình Sỹ, Nguyễn Thị Quỳnh (2010). Ảnh hưởng của thời gian chiếu sáng lên sự tăng trưởng của lan Dendrobium Burana White trong điều kiện nuôi cấy quang tự dưỡng. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp(3): 11-14 (ISSN: 1859-1523).

Nguyễn Như Hiến, Nguyễn Thị Quỳnh (2010). Ảnh hưởng của nhiệt độ và ẩm độ lên sự tăng trưởng và tích lũy hợp chất thứ cấp ở cây Diệp hạ châu (Phyllanthus amarus Schum. & Thonn.) nuôi cấy in vitro quang tự dưỡng. Tuyển tập Hội nghị CNSH toàn quốc khu vực phía Nam 2009, NXB KH&KT: 138-142 (Số lưu chiểu: 215-2010/CXB/353-17/KHKT).

Nguyễn Như Hiến, Phạm Minh Duy, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Hoàng Ngọc Nhung, Nguyễn Thị Quỳnh (2011). Nghiên cứu động thái tăng trưởng, tổng hợp carbohydrate và tích lũy tinh dầu của cây húng chanh Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng nuôi cấy quang tự dưỡng bơm khí trực tiếp. TC Công nghệ sinh học 9 (4A), 605-610. (ISSN: 1811-4989)

Nguyễn Như Hiến, Phạm Minh Duy, Nguyễn Thị Quỳnh, Yoshiaki Kitaya (2012). Nghiên cứu ảnh hưởng của đường, giá thể và môi trường nuôi cấy lên sự sinh trưởng của chồi cây Jatropha curcas L. in vitro. Tuyển tập công trình của Hội nghị Khoa học Quốc gia về Nghiên cứu và Giảng dạy Sinh học ở Việt Nam lần thứ nhất, tổ chức tại ĐHSP Hà Nội ngày 12/12/2012. NXB Nông nghiệp (ISBN 978-604-60-0157-7), 479-484.

Nguyễn Như Hiến, Vũ Thị Kim Uyên, Trịnh Việt Nga (2013). Nghiên cứu một số phương pháp thuần hóa cây cẩm chướng in vitro. TC Sinh học 35(3SE): 158-164.

Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Tâm, Trần Trọng Tuấn, Hoàng Thị Phòng, Thái Xuân Du, Đỗ Đăng Giáp (2015). Ảnh hưởng của trạng thái môi trường nuôi cấy và nguồn chiếu sáng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây Hồ tiêu (Piper nigrum L.)
giống Vĩnh linh. TC Công nghệ Sinh học, 13(4A): 1279-1286.

Nguyễn Thị Phước Hạnh, Nguyễn Thị Quỳnh (2012). Xác định hàm lượng một số chất điều hòa sinh trưởng thực vật nội sinh trong cây Hosta (Hosta Frances Williams) nuôi cấy in vitro bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao. Tuyển tập công trình của Hội nghị Khoa học Quốc gia về Nghiên cứu và Giảng dạy Sinh học ở Việt Nam lần thứ nhất, tổ chức tại ĐHSP Hà Nội ngày 12/12/2012. NXB Nông nghiệp (ISBN 978-604-60-0157-7), 466-472.

Nguyễn Thị Quý Cơ, Trần Văn Tiến, Võ Thị Bạch Mai, Trần Trọng Tuấn, Nguyễn Hải Sơn (2014). Quá trình phát sinh hình thái mô sẹo và chồi của cây long não (Cinnamomum camphora L.) nuôi cấy in vitro. Tạp chí Khoa Học và Phát Triển, NXB Học viện Nông nghiệp Việt Nam 12(7): 1034-1041. (ISSN: 1859-004).

Nguyễn Thị Quỳnh, Hoàng Minh Tuấn, Nguyễn Như Hiến (2010). Ảnh hưởng của nồng độ đường, sự trao đổi khí và cường độ ánh sáng lên sự tăng trưởng của cây húng chanh (Plectranthus amboinicus) nuôi cấy quang tự dưỡng trong bao nylon có màng trao đổi khí. Tuyển tập Hội nghị CNSH toàn quốc khu vực phía Nam 2009, NXB KH&KT: 297-301 (Số lưu chiểu: 215-2010/CXB/353-17/KHKT).

Nguyễn Thị Quỳnh, Hoàng Ngọc Nhung, Nguyễn Lê Anh Thư (2013). Sự hình thành và tăng trưởng của rễ bất định từ nuôi cấy in vitro của cây đương quy Nhật Bản (Angelica acutiloba Kitagawa). TC Sinh học 35(3SE): 165-173.

Nguyễn Thị Quỳnh, Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Như Hiến, Nguyễn Đình Sỹ, Huỳnh Hữu Đức (2010). Photoautotrophic growth of Dendrobium 'Burana White' under different light and ventilation conditions. Propagation of Ornamental plants 10(4), pp. 227-236 (ISSN: 1311-9109).

Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Đình Sỹ, Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Như Hiến, Huỳnh Hữu Đức (2010). Vi nhân giống cây lan Dendrobium Burana White bằng phương pháp nuôi cấy không đường. Tuyển tập Hội nghị CNSH toàn quốc khu vực phía Nam 2009, NXB KH&KT: 216-221 (Số lưu chiểu: 215-2010/CXB/353-17/KHKT).

Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Như Hiến, Hoàng Ngọc Nhung, Phạm Minh Duy, Nguyễn Trí Minh, Huỳnh Hữu Đức (2011). Photoautotrophic micropropagation for sustainable production of plant species. J. Sci. Techn.49(1A): 25-32.

Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Như Hiến, Huỳnh Hữu Đức, Hoàng Minh Tuấn, Phạm Minh Duy, Phạm Thành Thái, Hoàng Ngọc Nhung, Nguyễn Trí Minh (2010). Sử dụng công nghệ vi nhân giống quang tự dưỡng để nâng cao chất lượng cây nuôi cấy in vitro. Tuyển tập của HNKH kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Viện KHCNVN – Tiểu ban KHSS: 186-196 (ISBN:978-604-913-014-4).

Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Như Hiến, Huỳnh Hữu Đức, Nguyễn Đình Sỹ (2010). Sự tăng trưởng của cây Hông (Paulownia spp.) trong điều kiện nuôi cấy quang tự dưỡng bơm khí trực tiếp. Tuyển tập của Hội nghị CNSH toàn quốc 2009, tổ chức tại Thái Nguyên, ngày 26-27/11/2009. NXB ĐH Thái Nguyên: 323-326 (Số lưu chiểu: 959-2009/CXB/04-49/ĐHTN).

Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Tâm Uyên (2010). So sánh sự phát sinh chồi từ nuôi cấy lớp mỏng tế bào và gốc thân đã hủy đỉnh sinh trưởng của cây Hosta Frances Williams. Tuyển tập Hội nghị CNSH toàn quốc khu vực phía Nam 2009, NXB KH&KT: 302-306 (Số lưu chiểu: 215-2010/CXB/353-17/KHKT).

Nguyễn Thụy Phương Duyên, Hoàng Ngọc Nhung, Nguyễn Như Hiến, Phạm Minh Duy, Nguyễn Thị Quỳnh. 2012. Khả năng hình thành và biệt hóa mô sẹo có nguồn gốc từ mảnh lá cây oải hương (Lavandula angustifolia L.) nuôi cấy in vitro. Tuyển tập công trình của Hội nghị Khoa học Quốc gia về Nghiên cứu và Giảng dạy Sinh học ở Việt Nam lần thứ nhất, tổ chức tại ĐHSP Hà Nội ngày 12/12/2012. NXB Nông nghiệp (ISBN 978-604-60-0157-7) 446-453.

Nguyễn Thụy Phương Duyên, Hoàng Ngọc Nhung, Nguyễn Thị Quỳnh (2012) Nghiên cứu khả năng sinh trưởng của cây húng tây (Thymus vulgaris L.) dưới tác động của một số yếu tố hóa học và vật lý của môi trường nuôi cấy. Tạp chí Sinh học34(3SE): 234-241 (ISSN 0866-7160).

Nguyễn Thụy Phương Duyên, Lê Thị Thu Thảo, Hoàng Ngọc Nhung, Nguyễn Du Sanh, Nguyễn Thị Quỳnh (2013). Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên sự phát sinh hình thái của cây oải hương  (Lavandula angustifolia L.) nuôi cấy in vitro. Kỷ yếu Hội thảo CNSH Vùng đồng bằng sông Cửu Long Tháng 12/2013. NXB ĐH Cần Thơ: 446-451 (ISBN 978-604-919-026-1).

Nguyen TQ, Xiao Y, Kozai T. 2015. Photoautotrophic micropropagation. pp. 271-283. In: Kozai T, Niu G, Takagaki M (eds.) Plant Factory – An indoor vertical farming system for efficient quality food production. Academic Press, Elsevier. California, USA. (ISBN: 978-0-12-801775-3) (http://dx.doi.org/10/1016/B978-0-12-801775-3.00020-2)

Nguyễn Trí Minh, Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Văn Uyển (2010). Ảnh hưởng của giá thể, cường độ ánh sáng, EC, pH của môi trường lên hệ số nhân giống cây dâu tây (Fragaria x ananassa Duch.) ở giai đoạn ex vitro. Tuyển tập Hội nghị CNSH toàn quốc khu vực phía Nam 2009, NXB KH&KT: 265-269 (Số lưu chiểu: 215-2010/CXB/353-17/KHKT).

Phạm Minh Duy, Nguyễn Như Hiến, Hoàng Ngọc Nhung, Nguyễn Du Sanh, Nguyễn Thị Quỳnh (2012) Sự tăng trưởng và tích lũy hợp chất thứ cấp của cây diệp hạ châu đắng nuôi cấy quang tự dưỡng trong điều kiện môi trường giàu CO2. Tạp chí Sinh học34(3SE): 249-256 (ISSN 0866-7160).

Phạm Minh Duy, Nguyễn Thị Quỳnh (2014). Sự tăng trưởng và tích lũy lignan của cây diệp hạ châu đắng (Phyllanthus amarus (Schum. & Thonn.)) nuôi cấy quang tự dưỡng dưới ảnh hưởng của cường độ ánh sáng và thời gian chiếu sáng. TC Sinh học 36(2): 203-209.

Phạm Thành Thái, Phạm Minh Duy, Hoàng Ngọc Nhung, Nguyễn Như Hiến, Nguyễn Thị Quỳnh (2013). Sự tăng trưởng của cây húng chanh (Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng.) trên môi trường nuôi cấy không đường ở các nồng độ CO2 khác nhau. Kỷ yếu Hội thảo CNSH Vùng đồng bằng sông Cửu Long Tháng 12/2013. NXB ĐH Cần Thơ: 478-484 (ISBN 978-604-919-026-1).

Quynh Thi Nguyen (2012) Current status of transgenic plant research and biosafety assessment in Vietnam. Proceedings of the international workshop: “Biosafety and issues facing the development of genetically modified crops in monsoon Asia: Current status and future prospects”, Sep., 26-27/2012, Tsukuba, Japan, pp.120-123 [The Monsoon Asia Agro-Environmental Research Consortium (MARCO) Symposium, 2012].

Tăng Minh Trí, Hoàng Ngọc Nhung, Phạm Minh Duy, Nguyễn Thụy Phương Duyên, Lê Trọng Lư, Lê Thị Kính, Nguyễn Thị Quỳnh. 2015. Nghiên cứu vi nhân giống cây ớt bất dục đực (Caspicum sp.). TC Công nghệ sinh học, 13(4A): 1321-1328.

Thái Xuân Du, Đỗ Đăng Giáp (2010). Nhân giống in vitro cây Cọc rào(Jatropha curcas L.). Tuyển tập của Hội nghị CNSH toàn quốc 2009, tổ chức tại Thái Nguyên, ngày 26-27/11/2009. NXB ĐH Thái Nguyên: 74-77 (Số lưu chiểu: 959-2009/CXB/04-49/ĐHTN).

Thái Xuân Du, Đỗ Đăng Giáp, Nguyễn Thị Ngọc Hân, Bùi Văn Thế Vinh, Nguyễn Du Sanh, Dương Tấn Nhựt (2010). Vi nhân giống cây cọc rào (Jatropha curcas L.) bằng kỹ thuật nuôi cấy lớp mỏng lá. Tạp chí Công nghệ Sinh học: 1287-1291(ISSN: 1811-4989).

Trần Trọng Tuấn, Đỗ Đức Thăng, Nguyễn Hữu Hổ, Dương Tấn Nhựt (2015). Ảnh hưởng của ánh sáng và đường lên quá trình ra hoa của cây hoa Mõm chó (Torenia fournieri L.) nuôi cấy in vitro. TC Công nghệ Sinh học, 13(4A): 1303-1311.

Trần Trọng Tuấn, Huỳnh Lê Thiên Tứ, Đỗ Đăng Giáp, Thái Xuân Du (2012) Tăng hệ số nhân nhanh chồi của cây tre mạnh tông (Dendrocalamus asper(Schult. f.) Back. ex Heyne) nuôi cấy in vitro. Tạp chí Sinh học34(3SE): 257-264 (ISSN 0866-7160).

Trần Trọng Tuấn, Nguyễn Hữu Hổ, Dương Tấn Nhựt (2015). Ảnh hưởng của gibberrellic acid, proline và spermidine lên sự hình thành của cây Torenia (Torenia fournieri L.). TC Công nghệ Sinh học, 13(1): 123-130.

Trần Trọng Tuấn, Nguyễn Thị Huyền Trang, Đỗ Quốc Trường, Nguyễn Thị Kim Loan, Đỗ Đăng Giáp, Nguyễn Hải Sơn, Vưu Ngọc Dung, Thái Xuân Du (2014). Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy lớp mỏng tế bào để cảm ứng tạo mô sẹo của mẫu lá cây Bá bệnh nuôi cấy in vitro. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 52(4D): 33-41.

Trinh Thi Huong, Vu Quoc Luan, Nguyen Phuc Huy, Nguyen Ba Nam, Tran Trong Tuan, Nguyen Xuan Tuan, Nguyen Thi Thuy Anh, Duong Tan Nhut (2013). Effects of GA3, NAA and BA supplementation to the matrix or in culture medium on germination of artificial seeds of Panax Vietnamensis Ha et Grushv. Tạp chí Công nghệ Sinh học 11(4): 681-687.

Vũ Ngọc Phượng, Hoàng Thị Phòng, Thái Xuân Du (2010). Sử dụng hệ thống  bán ngập chìm (T.I.S.) plantima trong nhân giống in vitro cây chuối. Tuyển tập của HNKH kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Viện KHCNVN – Tiểu ban KHSS: 219-224 (ISBN: 978-604-913-014-4).