PHÒNG CÔNG NGHỆ GEN THỰC VẬT

  Ở giai đoạn đầu xây dựng hướng, tiềm lực khoa học công nghệ tuy còn hạn chế nhưng các vật liệu nghiên cứu có được qua nhiều kênh hợp tác khác nhau đã phát huy tác dụng tăng nội lực nghiên cứu và sau giai đoạn có thể làm chủ được công nghệ, các cán bộ thực hiện nghiên cứu có ít nhiều liên quan đến công nghệ gen ở Viện hiện đang hợp tác triển khai nghiên cứu phân lập, dòng hoá gen nhằm tăng tính cạnh tranh của đối tượng nghiên cứu trong thời kỳ hội nhập phát triển. Sử dụng chỉ thị DNA cũng sẽ được triển khai đặc biệt nghiên cứu tìm marker DNA liên kết với khả năng sản xuất hợp chất thứ cấp của các dòng tế bào cây dược liệu nuôi cấy in vitro,

  Tiếp tục triển khai hướng nghiên cứu ưu thế của Viện dùng công nghệ chuyển gen vào lục lạp tế bào kết hợp công nghệ chuyển gen phổ biến vào nhân tế bào, dùng các loại promoter tạo biểu hiện mạnh, đồng đều và đặc trưng như promoter T7PDS,  GluB1… trong tạo giống cây trồng sản xuất protein tái tổ hợp, một số hợp chất quan trọng trong chuỗi hoạt động trao đổi chất, một số hợp chất hữu cơ thứ cấp dùng trong lĩnh vực nông y dược.

  Công nghệ RNAi cũng là vấn đề mà các cán bộ nghiên cứu đang rất quan tâm, đặc biệt dùng công nghệ này trong lĩnh vực kiểm soát quá trình sinh tổng hợp acid béo.