PHÒNG CÔNG NGHỆ GEN THỰC VẬT

 

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ
chủ trì

Thời gian

Thuộc
Chương trình

Tình trạng
đề tài

Nghiên cứu xây dựng công nghệ sản xuất sinh khối tế bào và rễ sâm Ngọc Linh  in vitro.

2012-2015

Đề tài độc lập cấp Nhà nước

Đang thực hiện

Nghiên cứu biến nạp gen Galanthus nivalis agglutinin (gna) vào cây bông vải (Gossypium hirsutum L.).

2013-2014

Đề tài phòng thí nghiệm trọng điểm

Đang thực hiện

Nghiên cứu biến nạp gen tạo rễ tơ cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) nhờ vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes.

2011-2014

Đề tài cấp Sở KH&CN T/p Hồ Chí Minh

Đang thực hiện

Nghiên cứu tăng phẩm chất hạt lúa thông qua biến nạp gen tạo acid béo omega-7 biểu hiện chuyên biệt ở hạt.

2011-2012

Đề tài cấp Viện KH&CN VN

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu biến nạp kháng sâu Bt vào cây mía (Saccharum officinarum L.) bằng phương pháp sử dụng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens.

2011-2012

Đề tài phòng thí nghiệm trọng điểm

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chuyển gen làm tăng thời gian bảo quản của hoa lan cắt cành phục vụ nội tiêu và xuất khẩu.

2009-2010

Đề tài phòng thí nghiệm trọng điểm

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu tạo cây cà chua mang gen mã hóa protein vỏ virus viêm gan B.

2009-2010

Đề tài phòng thí nghiệm trọng điểm

Đã nghiệm thu

Ứng dụng công nghệ chuyển gen vào lục lạp tạo ra thực vật sản xuất protein tái tổ hợp để ứng dụng trong y dược.

2008-2010

Đề tài trọng điểm cấp Nhà nước KC- 04/06-10

Đã nghiệm thu