PHÒNG CÔNG NGHỆ GEN THỰC VẬT

Phan Tường Lộc, Hoàng Văn Dương, Mai Trường,  Lê Tấn Đức, Trần Thị Ngọc Hà, Văn Đắc Thành, Phạm Đức Trí, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Hữu Hổ (2014) Chuyển gen kháng sâu cry1Ab, cry1B-cry1Ab vào cây mía (Saccharum officinarum L.). BC gửi HNKH Sinh lý thực vật toàn quốc 2014, Hà Nội, 27/10/2014.

Nguyễn Thị Phương Nam, Trần Thị Ngọc Hà, Lê Hoàn Hảo, Lê Tấn Đức, Phạm Đức Trí, Phan Tường Lộc, Nguyễn Hữu Tâm, Bùi Minh Trí, Nguyễn Hữu Hổ (2014) Kết quả nghiên cứu tái sinh và biến nạp gen HBsAg trên một số giống cà chua bi (Lycopersicon esculentum Mill.). BC gửi HNKH Sinh lý thực vật toàn quốc 2014, Hà Nội, 27/10/2014.

Mai Trường, Trần Thị Ngọc Hà, Phan Tường Lộc, Lê Tấn Đức, Trần TrọngTuấn, Đỗ Đăng Giáp, Bùi Đình Thạch, Nguyễn Thị Thanh, Phạm Đức Trí, Nguyễn Đức Minh Hùng, Nguyễn Văn Kết, Trần Công Luận, Nguyễn Hữu Hổ (2014) Nghiên cứu tạo và nhân phôi soma sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) trong môi trường lỏng. BC gửi HNKH Sinh lý thực vật toàn quốc 2014, Hà Nội, 27/10/2014 .

Bui Dinh Thach, Le Nguyen Tu Linh, Nguyen Thi Thuy Van, Trinh Thi Ben, Mai Truong, Nguyen Huu Ho (2014) A study on the formation and development of Panax bipinnatifidus Seem. adventitious root. Journal of Developmental Biology and Tissue Engineering 6(1): 1-7 (ISSN: 2141-2251).

Nguyễn Hữu Hổ, Trần Thị Ngọc Hà, Đặng Xuân Phước, Lê Tấn Đức, Phan Tường Lộc, Phạm Đức Trí, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Hữu Tâm (2013) Nghiên cứu tạo cây lúa (Oryza sativa L.) mang một số gen liên quan đến sinh tổng hợp acid béo palmitoleic bằng phương pháp bắn gen. BCKH HN CNSH phía Nam lần III “CNSH vì cuộc sống”, Tp. HCM, 21-22/11/2013.

Mai Trường, Trần Thị Ngọc Hà, Phan Tường Lộc, Lê Tấn Đức, Trần Trọng Tuấn, Đỗ Đăng Giáp, Bùi Đình Thạch, Phạm Đức Trí, Nguyễn Đức Minh Hùng, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Văn Kết, Trần Công Luận, Nguyễn Hữu Hổ (2013) Nghiên cứu nuôi cấy mô sẹo có khả năng sinh phôi và phôi soma sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.). Tạp chí Sinh học 35(3se): 145-157 (ISSN 0866-7160).

Trần Thị Ngọc Hà, Mai Trường, Phan Tường Lộc, Lê Tấn Đức, Bùi Đình Thạch, Trần Trọng Tuấn, Đỗ Đăng Giáp, Phạm Đức Trí, Nguyễn Văn Kết, Trần Công Luận, Nguyễn Hữu Hổ (2013) Bước đầu nghiên cứu tạo rễ tơ sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) nhờ vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 51(5B): 334-338 (ISSN: 0866 708X).

Vũ Thị Hiền, Nguyễn Bá Nam, Nguyễn Phúc Huy, Vũ Quốc Luận, Trịnh Thị Hương, Hoàng Xuân Chiến, Hoàng Văn Cương, Phan Tường Lộc, Nguyễn Hữu Hổ, Bùi Minh Trí, Dương Tấn Nhựt (2012) Sử dụng kỹ thuật RAPD trong đánh giá mức độ đa dạng di truyền của cây dâu tây nuôi cấy in vitro. Tạp chí Công nghệ Sinh học 10(4A): 985-993 (ISSN 1811-4989).

Phan Tường Lộc, Nguyễn Hữu Hổ, Nguyễn Thị Thanh (2012) Biểu hiện gen HIV-1 p24 ở cây thuốc lá chuyển gen lục lạp. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – ĐH. Quốc gia TP. HCM 15(T1): 52-68 (ISSN 1859-0128). Phạm Đức Trí, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Hữu Hổ (2012) Chuyển nạp gen HIV1 p24 vào lạp thể cây cà chua (Solanum lycopersicum L.) bằng phương pháp bắn gen. Tạp chí Sinh học 34(3SE): 242-248 (ISSN 0866-7160).

Nguyễn Hữu Hổ, Huỳnh Nguyên Phát, Lê Tấn Đức, Trần Thị Ngọc Hà, Nguyễn Hữu Tâm (2012) Sự hiện diện và biểu hiện của gen DsRed ở protocorm-like body chuyển gen của phong lan Dendrobium cv. Burana White. Tạp chí Sinh học 34(3SE): 212-218 (ISSN 0866-7160).

Phan Tường Lộc, Hoàng Văn Dương, Mai Trường, Lê Tấn Đức, Trần Thị Ngọc Hà, Văn Đắc Thành, Phạm Đức Trí, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Hữu Hổ (2012) Bước đầu chuyển gen Bt vào cây mía (Saccharum officinarum L.). Tạp chí Sinh học 34(3SE): 170-179 (ISSN 0866-7160).

Bùi Đình Thạch, Nguyễn Minh Hiếu, Phạm Thị Phương Uyên, Ngô Kế Sương, Nguyễn Hữu Hổ (2012) Tạo nguyên liệu in vitro và bước đầu khảo sát khả năng tạo rễ tơ cây bạch hoa xà (Plumbago zeylanica L.). Tạp chí Sinh học 34(3SE): 161-169 (ISSN 0866-7160).

Phan Tường Lộc, Nguyễn Hữu Hổ, Nguyễn Thị Thanh (2011) Bước đầu chuyển gen HIV-1 p24 vào lục lạp cây thuốc lá giống V2 bằng phương pháp bắn gen. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – ĐH. Quốc gia TP. HCM 14(T1): 35-46 (ISSN 1859-0128).

Nguyễn Hữu Hổ, Nguyễn Thị Bích Thủy, Trần Thị Ngọc Hà, Lê Tấn Đức, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Thị Thanh (2011) Bước đầu nghiên cứu biến nạp gen mã hóa enzyme Δ9-desaturase ở cây lúa (Oryza sativa L.). Tạp chí Công nghệ Sinh học 9(4B): 791-796 (ISSN 1811-4989).

Tạ Thị Diễm Thu, Nguyễn Hữu Hổ, Lê Tấn Đức, Nguyễn Thị Thanh (2011) Bước đầu nghiên cứu biến nạp gen ipt vào tế bào mô sẹo sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) bằng Agrobacterium tumefaciens. Tạp chí Công nghệ Sinh học 9(4B): 803-808 (ISSN 1811-4989).

Nguyễn Thị Phương Nam, Trương Thiện Trí, Nguyễn Hữu Hổ, Lê Tấn Đức, Bùi Minh Trí, Nguyễn Hữu Tâm (2011) Một số kết quả nghiên cứu chuyển gen HbsAg mã hóa protein vỏ virus viêm gan B vào cây cà chua. Tạp chí Công nghệ Sinh học 9(4B): 817-823 (ISSN 1811-4989).

Lê Tấn Đức, Phạm Đức Trí, Nguyễn Hữu Hổ, Hà Trần Minh Dũng, Dương Thị Ngọc Thi (2012) Nghiên cứu chuyển gen kháng sâu cryIAb vào cây cà chua (Lycopersicon esculentum Mill.) bằng phương pháp sử dụng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens. Tạp chí Sinh học 34(3SE): 205-211 (ISSN 0866-7160).

Bùi Đình Thạch, Nguyễn Thị Thu Kiều, Nguyễn Hữu Hổ, Đặng Văn Sơn, Phùng Văn Trung (2011) Điều tra và xác định hàm lượng hoạt chất tribulosin trong cây bạch tật lê (Tribulus terrestris L.) phân bố ở Việt Nam. Báo cáo KH về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, HN KH toàn quốc lần thứ tư, Hà Nội (21/10/2011). Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 1301-1304 (ISSN 1859-4425).

Nguyễn Thị Thanh, Phan Tường Lộc, Tôn Thất Huân, Phạm Đức Trí (2010) Nghiên cứu chuyển nạp gien HIV-1 p24 vào lục lạp cây thuốc lá tạo protein kháng nguyên tái tổ hợp để ứng dụng trong y dược. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chuyên đề Công nghệ Sinh học, trang 9-14.

Nguyễn Thị Thanh, Phan Tường Lộc, Tôn Thất Huân, Phạm Đức Trí, Hoàng Văn Dương (2010) Nghiên cứu tạo cây thuốc lá chuyển nạp gien lục lạp bằng phương pháp bắn gien. Tạp chí Công nghệ Sinh học, tập 8 (3A): trang 619-624.

Trần Hồng Hạnh, Nguyễn Hữu Hổ, Lê Tấn Đức, Nguyễn Hữu Tâm (2010) Nghiên cứu biến nạp gen Ca-afp (Cicer arietinum antifungal protein) trên cây hoa Cát tường (Eustoma grandiflorum Grise.). Tạp chí Công nghệ Sinh học 8(3A): 631-637 (ISSN 1811-4989).

Trần Thị Ngọc Hà, Nguyễn Hữu Hổ, Nguyễn Đức Lượng (2010) Nghiên cứu tái sinh in vitro cây gừng (Zingiber officinale Rosc.) thông qua nuôi cấy lát mỏng tế bào mầm củ. Tạp chí Công nghệ Sinh học 8(3A): 639-645 (ISSN 1811-4989).

Lê Tấn Đức, Nguyễn Thị Thanh, Tôn Thất Huân, Nguyễn Hữu Hổ (2010) Tạo cây Hồ tiêu (Piper nigrum L.) chuyển gen gna kháng côn trùng chích hút thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens. Tạp chí Công nghệ Sinh học 8(3A): 529-532 (ISSN 1811-4989).

Bùi Đình Thạch, Nguyễn Hữu Hổ, Nguyễn Thị Thanh, Lê Tấn Đức, Phan Tường Lộc, Nguyễn Đức Minh Hùng (2010) Nghiên cứu chuyển gen ipt nhằm khả năng làm chậm sự lão hóa ở cây bắp cải (Brassica oleracea var. Capitata). Tuyển tập báo cáo Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – khu vực phía Nam. Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Tp. HCM, 731-736.

Bùi Lan Anh, Trần Lê Lưu Ly, Nguyễn Hữu Hổ, Bùi Văn Lệ (2010) Ứng dụng kháng sinh meropenem trong chuyển gen bằng phương pháp Agrobacterium tumefaciens trên lan hồ điệp (Phalaenopsis amabilis L.). Tuyển tập báo cáo Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – khu vực phía Nam. Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Tp. HCM, 737-741.

Lý Hồng Nhung, Phạm Đức Trí, Nguyễn Hữu Hổ, Lê Tấn Đức, Nguyễn Thị Thanh, Phan Tường Lộc, Võ Phan Mi Sa, Mai Trường (2010) Bước đầu nghiên cứu chuyển gen gfp vào cây hoa lily (Lilium sp.). Tuyển tập báo cáo Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – khu vực phía Nam. Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Tp. HCM, 742-747.

Trần Thị Ngọc Hà, Mai Trường, Lê Tấn Đức, Nguyễn Hữu Hổ (2010) Tái sinh in vitro và bước đầu nghiên cứu chuyển gen cryIA(c) vào cây bạch đàn Eucalyptus camaldulensis CPT1. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – khu vực phía Nam. Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Tp. HCM, 753-758.

Nguyễn Hữu Hổ, Lê Tấn Đức, Nguyễn Thị Thanh (2010) Tạo một số vật liệu nuôi cấy mô sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) có khả năng sử dụng trong nghiên cứu biến nạp gen. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – khu vực phía Nam. Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Tp. HCM, 285-290.

Nguyễn Thị Thanh, Lê Tấn Đức, Võ Phan Mi Sa, Nguyễn Hữu Hổ (2010) Tạo cây Hồ tiêu Phú Quốc (Piper nigrum var. Phu Quoc) mang gien gna kháng rầy rệp, côn trùng. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 9: 37-41 (ISSN 0866-7020).

Nguyễn Thị Thanh, Phan Tường Lộc, Võ Phan Mi Sa, Phạm Đức Trí (2009) Nghiên cứu chuyển gen vào lục lạp cây thuốc lá tạo protein kháng nguyên HIV-1 p24. Hội nghị quốc gia về Sinh vật biến đổi gen và Quản lý an toàn Sinh học, trang 49-54.