PHÒNG CÔNG NGHỆ BIẾN ĐỔI SINH HỌC

BÀI BÁO VÀ SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

Tran Thanh, Nguyen Ngoc Loan Phuong, Le Thi Anh Hong, Nguyen Kieu Lan Phuong, Tran Duong Thien Loc, Lam Van Giang (2016). Application of anaerobic co-degestion technique to treating sewage sludge of organic fertilizers. Journal of Biotechnology,14(1A), pp 563-571.

Bùi Thị Thu Nga, Hoàng Thị Loan, Ngô Xuân Quảng, Dương Đức Hiếu (2015). Đa dạng quần xã tuyến trùng đất trong hệ sinh thái nông nghiệp hồ tiêu tỉnh Đồng Nai. Tạp chí Công nghệ Sinh học, 13(4A), trang 1359-1367.

Vy Thị Mai Trâm, Bùi Thị Thu Nga, Nguyễn Hữu Hùng, Đỗ Đăng Giáp, Lê Thị Ánh Hồng, Nguyễn Thị Kim Xuân, Dương Đức Hiếu (2015). Phân lập vi khuẩn Pasteuria penetrans ký sinh tuyến trùng bứơu rễ Meloidogyne spp. ở cây hồ tiêu. Tạp chí Công nghệ Sinh học, 13(4A), trang 1369-1377.

Bạch Ngọc Minh, Huỳnh Hoàn Mỹ, Hoàng Kim Anh, Lê Thị Hồng Ánh, Ngô Kế Sương (2015). Ảnh hưởng của dạng nguyên liệu và quá trình xử lý nguyên liệu đến hiệu xuất tách protein từ rong lục Chaetomorpha sp. . Tạp chí Công nghệ Sinh học, 13(4A), trang 1335-1340.

Vũ Thị Lan Anh, Võ Thị Kiều Thanh, Nguyễn Hữu Phúc (2015). Phân lập và tuyển chọn vi sinh vật tổng hợp uricase. Tạp chí Công nghệ Sinh học, 13(4A), trang 247-254.

Lưu Đức Trung,Bùi Thị Thu Nga, Trần Thị Diễm Thúy, Đỗ Đăng Giáp, Nguyễn Hữu Hùng, Dương Đức Hiếu (2015). Nghiên cứu quần xã tuyến trùng trên hiện trạng canh tác hồ tiêu (Pipper Nigrum L.) tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Tạp chí BVTV, số 6/2015.

Bùi Thị Thu Nga, Đặng Thị Lài, Nguyễn Hữu Hùng, Lê Công Nhất Phương, Phùng Huy Huấn, Lê Thị Ánh Hồng, Dương Đức Hiếu (2015). Kỹ yếu Hội nghị Khoa học Bảo vệ Thực vật toàn quốc 2015 (ISBN:978 -604-60-2161-2), trang 215-221.

Hoàng Kim Anh, Lê Thị Hồng Ánh, Bạch Ngọc Minh, Nguyễn Minh Hải (2014). Nghiên cứu các thành phần hóa học cơ bản của rong nước lợ Chaetomorpha sp. tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 52(5A), trang 247-254.

Bạch Ngọc Minh, Hoàng Kim Anh, Lê Thị Hồng Ánh, Ngô Kế Sương (2014). Nghiên cứu trích ly protein từ sinh khối rong nước lợ Chaetomorpha sp. bằng phương pháp kết hợp enzyme cellulose và dung môi kiềm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 52(5A), trang 255-263.

Lê Thị Ánh Hồng, Nguyễn Hoàng Nhật Thủy, Dương Đức Hiếu, Võ Thị Kiều Thanh, Nguyễn Vũ Thanh (2013). Khả năng ức chế sinh trưởng của Trichoderma T1 lên một số nấm bệnh cây trồng và sản xuất chế phẩm Tribio T1 từ các nguyên liệu rẻ tiền. Tạp chí BVTV, số 5, trang 14-20.

Bùi Thị Thu Nga, Trần Thị Mỹ Dung, Nguyễn Thị Kim Xuân, Đỗ Đăng Giáp, Phùng Huy Huấn, Ngô Xuân Quảng, Nguyễn Đình Tứ, Dương Đức Hiếu (2013). Khảo sát thành phần tuyến trùng ký sinh gây hại rễ cây hồ tiêu ở Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tạp chí BVTV, số 5, trang. 3 – 8.

Thi Anh Hong Le, Clemens, J., Thai Hoa Nguyen (2013). Performance of different composting techniques in reducing oestrogens content in manure from livestock in a Vietnamese setting. Environmental Monitoring and Assessment. Volume 185, Issue 1, Page 415-423.

Le Thi Anh Hong (2012). The YES assay as a tool to analyse endocrine disruptors in different matrices in Vietnam. Mensch und Buch, Berlin. ISBN: 9783863872304

Duong Duc Hieu, Bui Thi Thu Nga, Tran Thi Diem Thuy, Nguyen Thi Minh Phuong, Nguyen Huu Hung, Nguyen Vu Thanh (2012). Analysing the characteristics of soil nematode communities at pepper (Piper nigrum L.) cultivation area in Loc Hung commune, Loc Ninh district, Binh Phuoc province. Journal of Vietnamese Environment, Vol. 3, No. 2, pp. 60-65.

Dương Đức Hiếu, Bùi Thị Thu Nga, Trần Thị Diễm Thúy, Nguyễn Thị Minh Phương, Ngô Thị Xuyên (2012). Bước đầu nghiên cứu sử dụng tuyến trùng đánh giá chất lượng đất vùng trồng tiêu xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Tạp chí Khoa học và Phát triển, trang 853-861.

Dương Đức Hiếu, Lê Công Nhất Phương, Võ Thị Kiều Thanh, Lê Thị Ánh Hồng, Trần Quang Vinh, Phùng Huy Huấn (2012). Sản xuất phân hữu cơ sinh học từ phế phẩm mạt cưa sau thu hoạch nấm và chất thải chăn nuôi. Tạp chí Sinh học, số 34 (3SE), trang 154-160.

Huỳnh Thị Nhân, Dương Đức Hiếu, Lê Đình Đôn, Đỗ Đăng Giáp (2012). Khảo sát thành phần tuyến trùng gây hại cây thanh long ở huyện Hàm Thuận Bắc-Bình Thuận. Tạp chí BVTV, số 6, trang 24-30.

Dương Đức Hiếu, Đỗ Đăng Giáp, Vũ Thị Mỹ Linh, Ngô Thị Xuyên (2011). Tác động của phân ủ từ phế phẩm cây dầu mè (Jatropha curcas L.) lên tuyến trùng ký sinh cây hồ tiêu (Piper nigrum L.) ở điều kiện invitroTạp chí BVTV, số 4 (238), trang. 15-20.

Nguyễn Thị Minh Phương, Huỳnh Thị Kim Thoa, Dương Đức Hiếu, Ngô Xuân Quảng (2011). Đa dạng quần xã tuyến trùng và mức độ nhiễm Meloidogyne spp. ở cây hồ tiêu (Piper nigrum L.) trồng tại Phú Giáo, Bình Dương. Tạp chí BVTV, số 6 (240), trang 27-32.

Nguyen Thai Hoa, Le Thi Anh Hong, Joachim Clemens (2010). Application of Yeast Estrogen Screen (YES) assay to monitor endocrine disruptors in surface water in Cantho City, Vietnam. Southeast Asian Water Environment 4, (Eds.) K. Fumiko, F. Kurisu, K. Oguma, H. Furumai, P. Fontanos, IWA publishing. UK, pp. 213 – 219.

Phan Thị Hồng Thủy, Dương Đức Hiếu, Lê Đình Đôn (2010). Ứng dụng tuyến trùng kí sinh côn trùng EPNs trong phòng trừ sâu xanh (Helicoverpa armigera) hại rau màu. Tạp chí Kinh tế Sinh thái, số 37, trang 70-75.

Dương Đức Hiếu, Phan Thị Hồng Thủy, Ngô Kế Sương, Ngô Thị Xuyên (2010). Khả năng ức chế sinh trưởng của dịch chiết từ bánh dầu neem đối với một số nấm bệnh hại cây trồng. Tạp chí BVTV, số 4 (232), trang 22-26.

Dương Đức Hiếu, Phan Thị Hồng Thủy, Nguyễn Vũ Thanh (2010). Phòng trừ tuyến trùng gây bướu rễ (Meloidogyne sp.) cây hồ tiêu bằng chế phẩm từ phân ủ và bánh dầu neem (Azadirachta indica A.Juss). Tạp chí BVTV, số 5 (233), trang 24-28.

Ngô Thị Xuyên, Lê Hồng Triều, Phạm Việt Cường, Dương Đức Hiếu (2010). Nghiên cứu tình hình bệnh hại trên cây măng tay vụ hè thu – 2010 tại Bình Phước và Long An. Tạp chí BVTV, số 5 (233), trang 7-11.

Phan Thị Hồng Thủy, Dương Đức Hiếu, Lê Đình Đôn, Nguyễn Vũ Thanh (2010). Ảnh hưởng của các yếu tố và điều kiện môi trường trong nhân nuôi đơn tuyến trùng ký sinh côn trùng. Tạp chí BVTV, số 6 (234), trang 29-34.

Ngô Xuân Quảng, Dương Đức Hiếu, Nguyễn Ngọc Châu, Nguyễn Vũ Thanh (2009). Đa dạng khu hệ tuyến trùng biển và khả năng áp dụng làm sinh vật chỉ thị đánh giá chất lượng môi trường khu vực biển Tây Nam. Tạp chí Kinh tế Sinh thái, số 30, trang 44-52.

Đỗ Đăng Giáp, Thái Xuân Du, Dương Đức Hiếu, Ngô Xuân Quảng (2009). Nghiên cứu sử dụng nguồn ánh sang tự nhiên trong vi nhân giống cây hồ tiêu (Piper nigrum L.). Tạp chí Kinh tế Sinh thái, số 30, trang 25-31.

Dương Đức Hiếu, Ngô Xuân Quảng, Nguyễn Vũ Thanh (2008). Khả năng trừ tuyến trùng bướu rễ cây hồ tiêu bằng sử dụng khô dầu neem kết hợp với phân ủ và T. harzianum. Tạp chí BVTV, số 6 (222), trang 16-21.

Lê Thị Ánh Hồng, Nguyễn Phúc Cẩm Tú, Phan Văn Minh (2007). Xác định chất lượng dịch tể của cá giống được sản xuất từ ao sinh học đơn xử lý nước thải. Tuyển tập các công trình nghiên cứu Viện Sinh học Nhiệt đới (2001 – 2007).

Nguyen Cuu Thi Huong Giang, Le Thi Anh Hong, Nguyen Cong Hao, Belikova V.L, Bulinski A.K. (1996). The bacteriophage of some bacteria of Pseudomonas. Vietnamese journal of Science and Technology.

HỘI NGHỊ, HỘI THẢO

Ngô Xuân Quảng, Trần Thị Ngọc, Nguyễn Thị Mỹ Yến, Dương Đức Hiếu, Nguyễn Ngọc Châu, Nguyễn Vũ Thanh, Nguyễn Văn Sinh (2013). Quần xã tuyến trùng sống tự do vùng cửa song Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật lần V, NXB Nông nghiệp, trang 1530-1534.

Le Thi Anh Hong, Joachim Clemens (2012). Analysis of estrogenicity in different matrices. International Workshop and Meeting of the German Society of Plant Nutrition. September 5 – 7, 2012.

M.A.Arias, Le Thi Anh Hong, Ute Arnold, H.E. Goldbach (2012). Using Yeast Estrogen Screen (YES) assay for analysis of estrogenic compounds in soil and plant materials after application of urine as fertilizers. International Workshop and Meeting of the German Society of Plant Nutrition. September 5 – 7, 2012.

Nguyen Thai Hoa, Le Thi Anh Hong, Joachim Clemens (2011). Monitoring of endocrine disruptors in surface water of agro – ecosystems in the Mekong Delta, Vietnam. Tropentag 2011, October 5 – 7, 2011.

Dương Đức Hiếu, Ngô Xuân Quảng, Huỳnh Thị Ngọc Châu, Nguyễn Vũ Thanh (2011). Nghiên cứu sử dụng quần xã tuyến trùng biển làm sinh vật chỉ thị để đánh giá tác động của cơn bão durian lên chất lượng môi trường đất khu vực Cần Giờ, Tp Hồ Chí Minh. Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật lần thứ tư, NXB Nông nghiệp, trang 1555-1559.

Ngo Xuan Quang, Duong Duc Hieu, Nguyen Ngoc Chau, Nguyen Vu Thanh, Ann Vanreusel, Nic Smol (2010). Nematode communities in Durian storm impacted area, Cangio mangrove forest, HCM city. International Symposium on the Biodiversity Associated with Mangrove Ecosystems in Southeast Asia. Hanoi, Vietnam.

Lê Thị Ánh Hồng, Nguyễn Thái Hòa, Joachim Clemens (2009). Sử dụng phương pháp YES assay phân tích các chất gây rối loạn nội tiết tại một số kênh rạch ở Tp.HCM. Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc, khu vực phía Nam, Tp. HCM. 23 – 24 Oct, 2009.

Dương Đức Hiếu, Ngô Xuân Quảng, Nguyễn Thị Thu Sương, Phạm Vĩnh Thăng, Ngô Kế Sương (2009). Ứng dụng quần xã tuyến trùng để đánh giá sức khỏe sinh thái môi trường đất trồng tiêu (Piper nigrum L.) ở ấp Bầu Trư, An Bình, Phú Giáo, Bình Dương. Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc, khu vực phía Nam, Tp. HCM, trang 94-99.

Ngô Xuân Quảng, Dương Đức Hiếu, Nguyễn Văn Sinh, Lâm Dương Ân, Trần Triết, Nguyễn Vũ Thanh, Nguyễn Ngọc Châu (2009). Đa dạng sinh học quần xã tuyến trùng khu vực bão Durian tàn phá, Cần Giờ, Tp. HCM. Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật lần thứ ba, NXB Nông nghiệp, trang 732-738.

Dương Đức Hiếu, Ngô Xuân Quảng, Phạm Minh Đức, Nguyễn Vũ Thanh (2009). Áp dụng cấu trúc quần xã tuyến trùng để đánh giá chất lượng môi trường đất nông nghiệp tại vùng An Thạnh, Thuận An, tỉnh Bình Dương. Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật lần thứ ba, NXB Nông nghiệp, trang 1334-1340.