PHÒNG CÁC CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC
 •  Đề tài Cấp Sở KH&CN Tp. HCM (2009). Điều tra, chọn lọc giống Bạch tật lê – Tribullus terrestris có hàm lượng saponin steroid cao phân bố ở Việt Nam và nhân giống chọn lọc từ hạt.
 •  Đề tài phòng thí nghiệm trong điểm phía Nam về Công nghệ tế bào thực vật (2010). Khảo sát hoạt tính kích thích tính kháng một số virus gây bệnh trên cây Hồ tiêu (Piper nigrum) nuôi in vitro nhờ glycoprotein có nguồn gốc từ cây Sâm nam (Boerhavia diffusa).
 •  Đề tài phòng thí nghiệm trong điểm phía Nam về Công nghệ tế bào thực vật (2011). Nghiên cứu thử nghiệm tạo một số dạng kem bôi xua muỗi, kem dưỡng da từ dịch chiết nhân hạt neem (Azadirachta indica A.juss) và dầu neem được tinh sạch bằng phương pháp truyền thống kết hợp vi vật liệu.
 •  Đề tài cấp cơ sở Viện Sinh học Nhiệt đới (2011). Nghiên cứu khả năng hấp phụ enzyme cellulase lên vi hạt LDH (layer double hydroxide).
 •  Đề tài Viện Sinh học Nhiệt đới (2012). Phân tích thành phần dinh dưỡng và bước đầu tạo nước giải khát từ lá cây Chùm ngây, Moringa Oleifera.
 •  Đề tài Viện Sinh học Nhiệt đới (2012). Khảo sát khả năng ức chế hoạt tính tyrosinase và kháng oxy hóa của cao chiết từ 4 loài cây Đại bi, Bạch hạc, Bạch hoa xà và Chùm ngây
 •  Đề tài Viện Sinh học Nhiệt đới (2013). Bước đầu nghiên cứu hấp phụ Salicylic acid lên hạt nano LDH để làm thuốc kích kháng bệnh cho cây trồng.
 •  Đề tài cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công Nghệ (2013), Nghiên cứu ứng dụng hạt nano Fe-Al LDH để làm giảm tác hại của phèn trên cây lúa.
 •  Đề tài Cấp Sở KH&CN Tp. HCM (2013). Nghiên cứu ứng dụng dầu vỏ hạt điều hấp thu trên hạt nano LDH trong phòng chống sâu hại.
 •  Đề tài phòng thí nghiệm trong điểm phía Nam về Công nghệ tế bào Thực vật (2013). Nghiên cứu nuôi cấy in vitro rễ bất định cây Tam thất (Panax sp.).
 •  Đề tài Cấp Sở KH&CN Tp. HCM (2013). Chọn lọc và nhân giống in vitro loài nưa konjac bản địa có hàm lượng glucomannan cao.
 •  Đề tài hợp tác giữa Viện Hàn Lâm KH&CN Việt Nam với tỉnh Trà Vinh (2014). Ứng dụng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật trong nhân giống và xây dựng mô hình trồng cây Đinh lăng lá nhỏ (Polyscias fruticosa L. Harms) tại tỉnh Trà Vinh.
 •  Đề tài phòng thí nghiệm trong điểm phía Nam về Công nghệ tế bào Thực vật (2015). Nghiên cứu chọn dòng tế bào cây Bình vôi (Stephania rotunda Lour) có hoạt chất rotundine.
 •  Đề tài Viện Sinh học Nhiệt đới (2015). Khảo sát khả năng kháng sâu tơ (Plutella xylostella) của dịch ly trích chứa plumbagin từ rễ cây Bạch hoa xà (Plumbago zeylanica L.).
 •  Đề tài cấp sở KH&CN tỉnh Trà Vinh (2016). Khảo sát thành phần sinh học cây Nở ngày đất (Gomphrena celosioides) và cây Đại bi (Blumea balsamifera (L.) DC) trong hỗ trợ điều trị bệnh Gout.
 • Đề tài cấp cơ sở Viện Sinh học nhiệt đới (2017). Nghiên cứu tạo chế phẩm có chức năng làm trắng da từ lá cây Đại bi (Blumea balsamifera (L.) DC).
 • Đề tài Sở KH&CN Tỉnh Trà Vinh (2016-2017). Khảo sát khả năng ức chế tế bào ung thư gan của cao chiết từ một số cây dược liệu (cây Bạch hoa xà thiệt thảo (Hedyotis diffusa), lá Đu đủ (Carica papaya), cây Con khỉ (Pseuderanthemum bracteatum), Bán chi liên (Scutellaria barbata)) phân bố tại tỉnh Trà Vinh.
 • Đề tài cấp cơ sở Viện Sinh học nhiệt đới (2018). nghiên cứu tạo chế phẩm phân bón từ dung dịch thuỷ phân trùn quế (Perionyx excavates) hấp thu lên hạt nano MgAl LDH để phun lên rau cải ngọt (Brassica intergrifolia).
 • Đề tài cấp Sở KH&CN Tp.HCM (2017-2019). Nhân giống và xây dựng mô hình trồng nhằm thu nhận nguồn nguyên liệu để sản xuất thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị ung thư từ cây Bìm bịp (Clinacanthus nutans).
 • Đề tài cấp cơ sở Viện Sinh học nhiệt đới (2019). Tối ưu hoá quy trình ly trích thu nhận cao chiết có chứa curcumol từ cây Ngải trắng (Curcuma aromatica Salisb). 
 • Đề tài cấp Sở KH&CN Tỉnh Trà Vinh (2017-2019). Khảo sát khả năng thích nghi, xây dựng quy trình trồng và thu nhận cao chiết cây Ngải trắng (Curcuma aromatica Salisb) tại tỉnh Trà Vinh.
 • Đề tài cấp Sở KH&CN Tp. HCM (2019-2020). Nghiên cứu tạo vi nhũ tương (chitosan-dầu neem- dầu vỏ hạt điều) sử dụng phòng chống mọt gạo (Sitophilus oryzae).
 • Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2014-2019.
 • Đề tài hợp tác phát triển Khoa học và Công nghệ giữa VAST- UBND tỉnh Đắk Nông (2019-2020). Nghiên cứu chuẩn hóa nguồn dược liệu và tạo sản phẩm thực phẩm bảo vệ gan từ cao chiết cây An xoa (Tổ kén-Helicteres sp.) tại tỉnh Đắk Nông.
 • Đề tài cấp Sở KH&CN Tp.HCM (2019-2021). Xây dựng quy trình nhân sinh khối và thu nhận hoạt chất từ rễ bất định cây Sâm cau (Curculigo orchioides) in vitro.
 • Đề tài cấp cơ sở Viện Sinh học nhiệt đới (2020). Ly trích và đánh giá khả năng kháng khuẩn của tinh dầu Hương thảo (Rosmarinus officinalis).  
 • Đề tài cấp Sở KHCN tỉnh Đắk Nông (2020-2023). Xây dựng mô hình trồng cây Sâm cau (Curculigo orchioides) làm nguyên liệu để sản xuất thực phẩm chức năng tại tỉnh Đăk Nông.
 • Đề tài cấp Sở KHCN tỉnh Trà Vinh (2021-2022). Nghiên cứu đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc nam và xây dựng mô hình vườn thuốc nam bản địa tại tỉnh Trà Vinh.
 • Đề tài hợp tác phát triển Khoa học và Công nghệ giữa VAST- UBND tỉnh Trà Vinh (2021-2022). Nghiên cứu quy trình sản xuất bột và trà hòa tan từ dịch ly trích cây Đinh lăng lá nhỏ (Polyscias fruticosa L. Harms).
 • Đề tài cấp cơ sở Viện Sinh học nhiệt đới (2021). Thử nghiệm hấp phụ 6- benzyl adenine lên vật liệu nano LDH làm chất điều hòa sinh trưởng nhả chậm.
 • Đề tài cấp Sở KHCN tỉnh Đắk Nông (2021-2023). Nghiên cứu ứng dụng công nghệ lên men nhằm tăng hiệu quả trích ly dầu tạo một số sản phẩm mỹ phẩm từ thịt quả bơ (Persea Americana) trồng tại tỉnh Đắk Nông.
 • Đề tài cấp cơ sở Viện Sinh học nhiệt đới (2022). Xây dựng quy trình ly trích thu nhận chế phẩm thảo mộc có tác dụng trị sâu bệnh hại cây trồng.
 • Dự án Sản xuất thửu nghiệm cấp Viện Hàn lâm KHCNVN (2022-2023). Hoàn thiện quy trình sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa cao chiết cây Ngải trắng Curcuma aromatica Salisb.
 • Dự án Dự án PTSPTM cấp Viện HL KH&CN VN (2022-2023). Phát triển thương mại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ chứa cao chiết cây An xoa (Helicteres isora) hỗ trợ bảo vệ gan.
 • Đề tài câp Sở KHCN tỉnh Đắk Nông (2022-2024). Nghiên cứu xây dựng mô hình nhân giống, trồng thử nghiệm và phát triển sản phẩm cây An xoa (Helicteres isora) tại tỉnh Đắk Nông.