Cập nhật lúc: 5/06/16 8:55 AM

Phát hiện một thứ mới cho khoa học thuộc họ Quao (Bignoniaceae) từ Cà Ná, Ninh Thuận

Các nhà khoa học Viện Sinh học nhiệt đới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa phát hiện và mô tả một thứ mới thuộc họ Quao (Bignoniaceae) ở khu vực Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận. Thứ mới này được đặt tên là Thiết đinh cà ná, Markhamia stipulata var. canaense V.S. Dang.    

Chi Thiết đinh Markhamia Seem. ex Baill. có khoảng 10 loài phân bố từ châu Phi, Trung Quốc tới khu vực Đông Nam Á. Ở Việt Nam có 1 loài với 3 thứ kể cả công bố này gồm M. stipulata var. kerrii Sprague, M. stipulata var. pierrei (Dop) Santisuk và M. stipulata var. canaense V.S. Dang, và đây là phát hiện mới thứ 2 cho khoa học cùng với loài Stereospermum binhchauensis V.S. Dang cho họ Quao (Bignoniaceae) từ Việt Nam cũng như khu vực Đông Dương sau 30 năm kể từ công bố của Santisuk & Vidal (1985).

Markhamia stipulata
Đặc điểm nhận dạng Thiết đinh cà ná
Markhamia stipulata var. canaense V.S. Dang

Thiết đinh cà ná, Markhamia stipulata var. canaense V.S. Dang có đặc điểm Cây gỗ nhỏ, cao 3–6 m. Lá mọc đối, kép lông chim 1 lần, dài 14–20 cm, lá kèm giả thường hiện diện; lá chét 7–9, hình thuôn, xoan thuôn hay bầu dục thuôn, kích thước 6–8 x 3–4,5 cm, gốc nhọn hay tròn, đầu gần tròn hay có mũi ngắn. Cụm hoa dạng chùm mọc ở ngọn, mang 8–14 hoa. Đài hình mo, dài 3,5–4 cm, màu vàng nâu, có lông rải rác tới không lông, có móc dài ở đầu. Tràng có màu vàng đỏ hay nâu đỏ, dài 11–14 cm, không lông; đáy hẹp dạng ống trụ, dài 6–7,5 cm; đầu loe rộng dạng phễu, dài 3–4 cm. Quả dẹp, kích thước 16–20 x 1,7–2 cm, có mụn cóc lún phún rải rác trên vỏ quả. Hạt nhiều, có cánh.

Thứ mới này được đăng trên tạp chí chuyên ngành Taiwania 60(3): 129-132, 2015. Thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập trang web: http://tai2.ntu.edu.tw/taiwania/

 

                                                                      Nguồn và tin: Đặng Văn Sơn – Viện Sinh học nhiệt đới