Cập nhật lúc: 21/01/19 12:44 AM

Phát hiện một loài nhẵn diệp mới thuộc họ Orchidaceae ở Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, Khánh Hòa

Các nhà thực vật Viện Sinh học nhiệt đới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện thực vật Komarov của Nga vừa phát hiện và mô tả một loài Nhẵn diệp mới thuộc họ Lan (Orchidaceae) và được được đặc tên là Nhẵn diệp hòn bà Liparis honbaensis Aver. Et Vuong. Loài mới này được xuất bản trên tạp chí Turczaninowia 19 (2): 34–49 (2016).

Liparis Rich. là một chi lớn thuộc họ Lan với khoảng 320 đến 350 loài phân bố từ vùng nhiệt đới, á nhiệt đới tới vùng ôn đới nhưng đa dạng nhất là ở khu vực nhiệt đới châu Á. Ở Thái Lan chi này có 35 loài, Lào 13 loài, Trung Quốc 63 loài và Việt Nam có 55 loài.
 

Liparis_honbaensis_Aver_Et_Vuong

 

 

 

Đặc điểm nhận dạng loài mới 
Liparis honbaensis Aver. Et Vuong

Nhẵn diệp hòn bà có đặc điểm là Lan đa trục, mọc trên đá; giả hành mọc sát nhau, hình trứng. Lá 2, không cuống, đầu nhọn. Phát hoa mọc cùng với giả hành mới; hoa màu vàng xanh, nở rộng khoảng 4-5 mm chiều ngang, cuống dài 6-8 mm; môi hình trứng ngược, ở dưới gốc có 2 thể chai đôi, thấp không nhô cao, phần đầu của môi răng cưa, đầu bằng hay lõm vào trong.

Loài mới này có vùng phân bố hẹp, chỉ gặp từ độ cao 1400 đến 1450 m ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa, và được xem là loài đặc hữa cho Việt Nam.

 

Nguồn tin: Trương Bá Vương – Viện Sinh học nhiệt đới