Cập nhật lúc: 21/09/17 9:25 PM

Phát hiện ba chi Rong biển mới

Trong chương trình hợp tác nghiên cứu về đa dạng dạng sinh học rong biển giữa Viện Sinh học Nhiệt đới – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, và Đại học Chung Nam – Hàn Quốc, các nhà khoa học đã phát hiện 3 chi Rong biển mới gồm các chi Perronella, chi Huismaniella và chi Millerella thuộc họ Gelidiellaceae. Công trình nghiên cứu được thực hiện với sự hợp tác của các đồng nghiệp đến từ Đại học California (Berkeley) – Hoa kì, Bảo tàng tự nhiên Paris – Pháp, Đại học Oviedo – Tây Ban Nha và Đại học Bari Aldo Moro – Italia.

Với phương pháp tiếp cận sinh học phân tử kết hợp với hình thái học trong nghiên cứu hệ thống học phân loại, các tác giả đã đi sâu nghiên cứu họ Gelidiellaceae bằng các marker Cox1, rbcL và psaA từ các mẫu Type, các mẫu tươi thu trực tiếp và gồm cả các mẫu Topotype.

Đến nay họ Gelidiellaceae được mô tả với 27 loài thuộc 5 chi khác nhau gồm Chi: Gelidiella Feldmann & Hamel; Chi Perronella G.H.Boo, T.V.Nguyen, J.Y.Kim & S.M. Boo; Chi Huismaniella G.H.Boo & S.M.Boo; Chi Millerella G.H.Boo & S.M.Boo và Chi Parviphycus Santel.

TAXON 65(5)-Printed_Page_04

Cây phân loại họ Gelidiellaceae

Nghiên cứu cũng đồng thời đánh giá về địa lý phân bố của các loài thuộc họ Gelidiellaceae, theo đó khu vực Đông Nam Á (Indo-Pacific) đa dạng nhất với 10 loài ghi nhận được thuộc cả 5 chi được biết đến nay; Vùng ôn đới của Bắc Đại Tây Dương ghi nhận được 5 loài; Khu vực Ấn Độ Dương ghi nhận được 4 loài; Vùng ôn đới Nam Mĩ có 3 loài; Vùng ôn đới của Úc và Bắc Thái Bình Dương ghi nhận được 1 loài. Trong số 5 chi hiện nay hai chi Parviphycus và Peronella đơn loài và vùng phân bố hẹp, các chi Gelidiella, Huismaniella, Millerella có số lượng loài nhiều và phân bố rộng hơn.
 

TAXON 65(5)-Printed_Page_10

Phân bố địa lý của 21 loài thuộc họ Gelidiellaceae trong công trình nghiên cứu.

Nghiên cứu đã đóng góp nhiều thông tin quan trọng về sự hiểu biết hệ thống học phân loại và hiện trạng phân bố các loài thuộc họ Gelidiellaceae trên thế giới hiện nay. Công trình khoa học được công bố trên tạp chí uy tín trong lĩnh vực hệ thống học thực vật; Tham khảo công trình công bố tại đường link sau:
http://www.ingentaconnect.com/contentone/iapt/tax/2016/00000065/00000005/art00004

Nguồn tin: Nguyễn Văn Tú – Viện Sinh học nhiệt đới