Cập nhật lúc: 28/06/16 11:55 AM

Phát hiện 4 loài Xú hương mới thuộc họ Cà phê (Rubiaceae)

Các nhà khoa học Viện Sinh học nhiệt đới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng các nhà khoa học Nhật Bản, Campuchia và Trung Quốc đã phát hiện và mô tả 4 loài Xú hương mới thuộc họ Cà phê (Rubiaceae) ở khu vực Đông Dương, được đặt tên lần lượt là Lasianthus stephanocalycinus, L. oblanceolatus, L. giganteus và L. bokorensis.

Bốn loài mới này được mô tả dựa theo mẫu vật thu được tại Campuchia trong đợt khảo sát năm 2014 của các nhà thực vật Viện Sinh học nhiệt đới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trung tâm Bảo tồn sinh thái châu Á thuộc Đại học Kyushu Nhật Bản, trong đó loài Lasianthus stephanocalycinus còn có vùng phân bố ở Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, Khánh Hòa của Việt Nam.

Lasianthus stephanocalycinus – Xú hương phún

Cây bụi, cao khoảng 1,5 m, lá mọc đối, dạng elíp, kích thước 8–9,5 x 3–3,5 cm, gốc lá hình nêm, đầu nhọn có đuôi. Cụm hoa dạng xim, không cuống, mang 1–7 hoa; hoa nhiều; đài hình chuông, dài 0,2 cm, nhiều lông. Quả hình cầu, có lông; có 5 hạt.

Xuhuong1
Đặc điểm nhận dạng loài Xú hương phún 
(Lasianthus stephanocalycinus)

Lasianthus oblanceolatus – Xú hương

Cây bụi, cao khoảng 1 m, lá mọc đối, dạng mác đến elíp, kích thước 11–12,5 x 3.5–4 cm, gốc hình nêm, đầu nhọn có đuôi. Cụm hoa dạng xim, không cuống hoặc có cuống ngắn, không có lá bắc; hoa nhiều; đài dạng ống, có lông tơ dày đặc. Quả hạch, màu xanh, đường kính 4–5 mm; có 4 hoặc 5 hạt.

xuhuong3
Đặc điểm nhận dạng loài Xú hương
(Lasianthus oblanceolatus)

Lasianthus giganteus – Xú hương gigan

Cây bụi, cao khoảng 2 m; cành non có lông, lá mọc đối, dạng elíp đến mũi mác, kích thước 21–31 x 9–11 cm, gốc bất xứng, đầu nhọn. Cụm hoa mọc ở nách lá, không cuống; lá bắc hình thuôn tới thuôn mũi mác, kích thước 15–18 x 5–7 mm, đầu nhọn có mũi dài 4 mm. Quả màu xanh, dài 12 mm; có 5 hoặc 6 hạt.

xuhuong4
Đặc điểm nhận dạng loài Xú hương gigan 
(Lasianthus giganteus)

Lasianthus bokorensis – Xú hương bokor

Cây bụi, cao 1–1,5 m; cành tròn có lông, lá mọc đối, dạng elíp hẹp, kích thước 9–13 x 2,5–4,5 cm, gốc hình nêm, đầu nhọn hẹp có đuôi. Cụm hoa mọc thành chùm ở nách lá, mang 1–3 hoa, có lông; hoa không cuống hoặc có cuống ngắn; đài hình ống, màu hồng; tràng màu trắng. Quả nang, màu vàng; có 5 hoặc 6 hạt.

xuhuong5
Đặc điểm nhận dạng loài Xú hương bonkor 
(Lasianthus bokorensis)

Thông tin vầ các loài mới này được đăng trên tạp chí chuyên ngành Acta phytotaxonomica et geobotanica, số 66, tập 3, trang 153-179.

Nguồn tin: Đặng Văn Sơn – Viện Sinh học nhiệt đới