Cập nhật lúc: 12/12/19 4:00 PM

Phát hiện 2 loài thực vật mới thuộc họ Cà phê (Rubiaceae) ở phía bắc Việt Nam

Hai loài Xú hương mới cho khoa học thuộc họ Cà phê (Rubiaceae) vừa được mô tả và công bố bởi các nhà thực vật Việt Nam và Nhật Bản. Hai loài mới này được phát hiện ở Vườn Quốc gia Bà Vì thuộc thành phố Hà Nội và Vườn Quốc gia Tam Đảo thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, và đây cũng là loài mới thứ 4 của chi Xú hương (Lasianthus) cùng với hai loài Xú hương fansipan (Lasianthus fansipanensis V.S.Dang & Naiki) và Xú hương sa pa (Lasianthus sapaensis V.S.Dang & Naiki) được phát hiện ở phía Bắc Việt Nam. Kết quả này thuộc chương trình hợp tác nghiên cứu giữa Viện Sinh học nhiệt đới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trung tâm nghiên cứu sinh quyển nhiệt đới thuộc Đại học Ryukyus, Nhật Bản, 2 loài mới gồm:

Lasianthus thuyanae V.S.Dang & Naiki – Xú hương thúy an

Xú hương thúy an (Lasianthus thuyanae V.S.Dang & Naiki) được phát hiện ở độ cao 1.267 m gần Đền Thờ Bác Hồ trên đỉnh Vua nơi cao nhất của dãy núi Bà Vì thuộc Vườn Quốc gia Ba Vì, thành phố Hà Nội. Tên loài “thuyanae” là món quà mà nhóm nghiên cứu dành tặng sinh nhật lần thứ nhất con gái “Đặng Lê Thúy An” của tác giả Van-Son Dang.

Đặc điểm nhận dạng loài Xú hương thúy an (Lasianthus thuyanae V.S.Dang & Naiki)

Lasianthus tamdaoensis V.S.Dang – Xú hương tam đảo

Xú hương tam đảo (Lasianthus tamdaoensis V.S.Dang) được phát hiện ở độ cao 1.124 m trong sinh cảnh rừng thường xanh, trên đường đi lên tháp truyền hình Tam Đảo thuộc Vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Tên loài “tamdaoensis” được đặt theo tên của Vườn Quốc gia Tam Đảo, và cũng là nơi thu mẫu chuẩn để mô tả loài mới.

Đặc điểm nhận dạng loài Xú hương tam đảo (Lasianthus tamdaoensis V.S.Dang)

Hai loài mới này được đăng trên tạp chí chuyên ngành Annales Botanici Fennici, ngày 03 tháng 12 năm 2019 ― http://www.sekj.org/AnnBot.html

                                        

Nguồn và tin: Đặng Văn Sơn – Viện Sinh học nhiệt đới