Cập nhật lúc: 12/03/19 3:31 PM

Phát hiện 1 loài thực vật mới thuộc họ Râu hùm (Taccaceae) từ Hòn Bà, Khánh Hòa

Các nhà khoa học Viện Sinh học nhiệt đới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa mô tả và công bố một loài thực vật mới thuộc họ Râu hùm (Taccaceae) từ Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa. Loài mới này được đặt tên là Râu hùm khánh hòa (Tacca khanhhoaensis V.S. Dang & Vuong), tên loài được đặt theo tên của tỉnh Khánh Hòa, nơi thu mẫu chuẩn để mô tả loài mới. Kết quả này được tài trợ một phần kinh phí từ Dự án thành phần Mã số BSTMV.20/16-21 thuộc Dự án Xây dựng bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam.

          Loài mới Tacca khanhhoaensis V.S. Dang & Vuong có đặc điểm gần giống với 2 loài Râu hùm khác là Tacca chantrieri André có vùng phân bố rộng và Tacca ampliplacenta  L. Zhang & Q.-J. Li chỉ tìm thấy ở Vân Nam Trung Quốc. Tuy nhiên, loài Râu hùm khánh hòa có đặc điểm khác biệt rõ so với 2 loài kể trên là có phát hoa ngắn hơn lá, số lượng hoa ít hơn và màu sắc của hoa.

   

Đặc điểm nhận dạng Râu hùm khánh hòa (Tacca khanhhoaensis V.S. Dang & Vuong)

          Loài mới này được đăng tải trên tạp chí chuyên ngành: Phytokeys 114: 115–122, ngày 31 tháng 12 năm 2018. Thông tin ở trang web: https://phytokeys.pensoft.net/articles

 

                                         Nguồn tin: Đặng Văn Sơn – Viện Sinh học nhiệt đới