Cập nhật lúc: 29/07/13 1:48 AM

Phân bố mới loài gừng đặc hữu Viêt Nam Geostachys annamensis được ghi nhận thêm tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà (Khánh Hòa)

Geostachys annamensis (Đại sa Trung bộ) là một trong những loài gừng đặc hữu của Việt Nam, đã được tìm thấy bởi nhà động vật học người Anh,Cecil Boden Kloss (1877–1949), khi ông đi khảo sát tại cao nguyên Lang Biang, Đà Lạt vào năm 1918. Mẫu cây này sau đó được Henry Nicholas Ridley, thuộc phòng thực vật  của bảo tàng Anh Quốc (British Museum), định danh vào năm 1921.

Hiện nay, trên thế giới chỉ có khoảng 10 mẫu vật của G. annamensis đang được lưu giữ ở Hà Nội,  Anh Quốc và Paris, mặc dù chỉ có hai trong số đó đã được xác định chính xác. Tất cả các bộ sưu tập này đều có nguồn gốc từ tỉnh Lâm Đồng, với lần khảo sát cuối cùng được thực hiện vào năm 1980 trong chương trình Tây Nguyên.

Năm 2010, trong chuyến đi thực địa phối hợp giữa Viện sinh học nhiệt đới,Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam và Vườn thực vật Praha, CH Séc, các nhà nghiên cứu  đã phát hiện  duy nhất một cây Geostachysđã đậu quả trong khu bảo tồn Hòn Bà, nhưng không thể xác nhận tên loàichính do còn thiếu hoa. Cuối tháng 4 năm 2013 vừa qua, các nhà khoa học của Viện sinh học nhiệt đới đã phát hiện được một cây Geostachysnằm ở vị trí khác trong khu bảo tồn đang  ra hoa. Mẫu vật đã được sưu tập và lưu trữ tại bộ tiêu bản VNM của Viện sinh học nhiệt đới.

Các phát hiện gần đây đã ghi nhận thêm sự phân bố của loài Geostachysở độ cao trên 1000 m cũng như mở rộng sự phân bố của G. annamensisđến tỉnh Khánh Hòa. Chúng tôi dự đoán rằng trong tương lai, loài gừng thú vị này có thể sẽ được tìm thấy ở tỉnh Ninh Thuận.

gung2

 

gung1

 

 Bài: Trương Quang Tâm; Ảnh: Trương Bá Vương