Cập nhật lúc: 10/12/15 4:58 PM

Nghiệm thu đề tài cơ sở năm 2013

Trong hai ngày 12-13 tháng 2 năm 2014, Viện Sinh học Nhiệt đới đã tổ chức nghiệm thu thành công các đề tài cấp cơ sở và chọn lọc năm 2013. Có 15 đề tài đã báo cáo thuộc các hướng nghiên cứu Công nghệ biến đổi sinh học, Vi sinh ứng dụng, Công nghệ sinh học động vật, Công nghệ sinh học thực vật, Các chất có hoạt tính sinh học, Sinh thái, Tài nguyên và Môi trường. Hai đề tài được đánh giá xuất sắc, 12 đề tài xếp loại khá và một đề tài được gia hạn tiếp tục thực hiện thêm trong năm 2014.

(Xem chi tiết trong file đính kèm)

 

IMG_2903IMG_2900IMG_2892