Cập nhật lúc: 20/12/14 10:09 AM

CƠ SỞ NAM KÌ KHỞI NGHĨA

ĐỊA CHỈ: 268A NAM KÌ KHỞI NGHĨA, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH

Cơ sở 268A Nam Kỳ Khởi Nghĩa của Viện Sinh Học Nhiệt Đới là địa điểm giao dịch và giới thiệu sản phẩm của Trung tâm ứng dụng triển khai – Viện Sinh Học Nhiệt Đới. Ngoài ra, địa điểm này cũng là nơi làm việc và giao dịch của bộ phận hợp tác quốc tế và một số phòng ban chuyên môn khác tại Trung tâm Thành phố.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CƠ SỞ:

NKKN 2

NKKN

NKKN 4

NKKN 3

Các bài viết liên quan: