Cập nhật lúc: 12/08/15 11:11 AM

Lễ kết nạp Đảng viên mới ngày 03/08/2015

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết cho năm 2015, ngày 03/08 vừa qua, Chi bộ Viện Sinh học Nhiệt đới đã tổ chức lễ kết nạp Đảng lần thứ hai trong năm 2015 cho quần chúng Nguyễn Trần Vỹ. 

Đồng chí Nguyễn Trần Vỹ là một quần chúng ưu tú, có động cơ phấn đấu đúng đắn, có phẩm chất chính trị vững vàng, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà đơn vị đã giao cho và đủ tiêu chuẩn kết nạp vào Đảng.

Trong buổi lễ, đồng chí Hoàng Nghĩa Sơn – Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp cho đồng chí Vỹ, đồng thời phân công các đồng chí Đảng viên chính thức trong chi bộ giúp đỡ, dìu dắt đồng chí Vỹ tiếp tục phát huy, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Viện, hoàn thành thử thách Đảng viên mới trong thời gian 12 tháng.


20150803_072818698_iOS