Cập nhật lúc: 2/09/23 11:03 AM

Kí kết hợp tác về nghiên cứu Đa dạng sinh học biển

Ngày 18/02/2017, Viện Sinh học nhiệt đới đã kí biên bản hợp tác với Viện nghiên đa dạng sinh học biển quốc gia Hàn Quốc.

Trong chương trình kí kết, hai bên thúc đẩy hợp tác các hướng nghiên cứu liên quan đến sinh vật biển. Ngoài ra, hợp tác trao đổi khoa học, xuất bản và nâng cao năng lực cho cán bộ nghiên cứu cũng là những điểm quan trọng trong thỏa thuận hợp tác. 

 

 
W-MABIK 1 W-MABIK 2

Tin bài: ITB