Cập nhật lúc: 6/06/13 6:48 AM

Hướng công nghệ sinh học môi trường

– Nhiều đề tài nghiên cứu đã tập trung nghiên cứu công nghệ nền xử lý nước thải chăn nuôi bằng hệ thống xử lý yếm khí, hiếu khí và ao sinh học. Viện đã xây dựng được hệ thống xử lý rác thải sinh hoạt, phế phẩm nông nghiệp qui mô 1 tấn/ngày, có thu gom khí biogas, nén và khử khí tạp để khí Biogas có nồng độ CH4 đạt trên 90%.

– Ngoài các nghiên cứu cơ bản, Viện đã triển khai ứng dụng công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi heo cho các trại chăn nuôi heo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như Xí nghiệp chăn nuôi heo Đông á, Phước Long, Gò Sao…và trên một số địa bàn khác trong cả nước, phục vụ công tác di dời giải toả.

– Viện SNHĐ cũng tham gia xây dựng kế hoạch, tư vấn thiết kế, giám sát khu vực xử lý chất thải của các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và một số tỉnh khác trên cả nước…