Cập nhật lúc: 21/01/19 12:42 AM

Hội thao Viện Hàn Lâm khu vực phía Nam 2017

Từ ngày 03 – 05/08/2017 hội thao khu vực phía nam năm 2017 được tổ chức nhằm Chào mừng đại hội đại biểu công đoàn Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhiệm kì 2017 – 2022.

Hội thao tổ chức gồm 02 môn, bóng đá và bóng bàn với sự tham gia của 10 đơn vị của Viện Hàn Lâm tại khu vực phía Nam gồm:

Viện Sinh học Nhiệt Đới; Viện Công nghệ Hóa học, Viện Vật Lý, Viện Hải Dương Học, Viện Khoa học Tây Nguyên, Viện Công nghệ Ứng dụng Nha Trang, Viện Địa lý Tài Nguyên, Viện Cơ – Tin học, Viện Sinh thái Miền Nam, Công ty Netnam.  

DHCD 2017

DHCD 2017(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin và bài: VSHNĐ