Cập nhật lúc: 15/06/13 2:25 PM

Hội thảo về bảo tồn và phát triển Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa

Trong các ngày 4 và 5 tháng 1 năm 2013, Viện Sinh học nhiệt đới thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phối hợp với Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà, tổ chức buổi hội thảo về bảo tồn và phát triển Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà, Khánh Hòa, tại hội trường Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao, tỉnh Khánh Hòa.

Khoảng 50 đại biểu đã tham dự hội thảo, là đại diện của các ban ngành tỉnh Khánh Hòa, như Sở NNPTNT, Sở KHCN, Chi cục lâm nghiệp, Chi cục kiểm lâm, huyện Cam Lâm…; Vườn thực vật Praha; Trung tâm cứu hộ linh trưởng Cúc Phương; Trung tâm Nhiệt Đới Việt Nga, các Viện nghiên cứu, Vườn Quốc gia…

Mục đích hội thảo nhằm cung cấp các số liệu liên quan đến khu hệ động, thực vật của Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà, đây cũng là kết quả sau 2 năm hợp tác song phương giữa Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và vườn Thực vật Praha. Có 14 báo cáo khoa học và báo cáo chuyên đề đã được trình bày và thảo luận tại Hội thảo.

Ngày 5/1, buổi tập huấn chuyên đề phân loại thực vật do cán bộ Viện và chuyên gia đã được triển khai thực hiện, với sự tham dự của 20 kiểm lâm viên của Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà.

Sau hai ngày làm việc, Hội thảo đã thành công tốt đẹp, ghi nhận được nhiều ý kiến quan trọng đóng góp cho việc xây dựng và phát triển Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà.

TS. Lê Công Nhất Phương phát biểu khai mạc
Toàn cảnh buổi tọa đàm