Cập nhật lúc: 2/04/15 9:50 PM

Hội thảo VAST – IRD về Khoa học Biển

Ngày 28 – 29/11/2013, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Viện Nghiên cứu Phát triển Cộng hòa Pháp (IRD) đã phối hợp tổ chức Hội thảo Khoa học Biển tại Hải Phòng. Tham dự hội thảo có GS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN; TS. Nguyễn Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; TS. Jean-Pascal Torréton, Trưởng Văn phòng đại diện của IRD tại Việt Nam và hơn 100 đại biểu là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đến từ IRD và 12 viện nghiên cứu trực thuộc VAST.

Hội thảo đã tạo cơ hội tốt cho các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu của VAST và IRD trao đổi các kết quả nghiên cứu cũng như các ý tưởng nghiên cứu mới. Ngoài ra, các nhà khoa học trẻ của VAST cũng có cơ hội để học hỏi từ các đồng nghiệp IRD và tạo tiền đề phát triển hợp tác với các chuyên gia IRD nói riêng và chuyên gia Pháp nói chung.

Hội thảo đã xuất bản cuốn kỷ yếu hơn 400 trang bằng tiếng anh với 42 bài báo cáo, là các kết quả nghiên cứu và ý tưởng nghiên cứu mới của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu đến từ 2 quốc gia. Chủ đề chính của các bài báo cáo là về chất lượng, cấu trúc và cường độ của nước biển tại các cửa và cảng sông, quá trình trầm tích, các hợp chất hóa sinh và đa dạng sinh học…từ đó đưa ra hai hướng nghiên cứu chính là sự tương tác giữa biển – đất liền và hóa địa – sinh ở vùng biển dưới sự tác động của con người và ảnh hưởng của môi trường.

Trong bài phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch Châu Văn Minh cũng nhấn mạnh: “Thông qua hội thảo này, tôi hy vọng hoạt động hợp tác giữa VAST và IRD ngày càng được tăng cường, đặc biệt tập trung và đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực ưu tiên như tăng cường các dự án về biến đổi khí hậu, thảm họa thiên tai, hệ sinh thái và môi trường trong khung cảnh phát triển bền vững. Hai bên sẽ tiếp tục đồng tổ chức các hội thảo đánh giá những kết quả đạt được trong khoa học, qua đó thảo luận cùng nhau xây dựng các dự án lớn hơn về những vấn đề khoa học cả hai bên cùng quan tâm”.

Chụp ảnh lưu niệm

Nguồn tin: http://www.vast.ac.vn/