Cập nhật lúc: 12/09/23 3:35 PM

HỘI THẢO SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Để phát huy thế mạnh về tài sản trí tuệ trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Viện Sinh học nhiệt đới phối hợp với Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Chuyển Giao Sở Hữu Trí Tuệ Quốc Tế tổ chức hội thảo với chủ đề: 

Sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học – Công bố kết quả – Chuyển giao công nghệ – Tranh chấp Pháp lý.

Thời gian: Từ 08.00 – 12.00h, ngày 14/9/2023(Thứ Năm)

Địa điểm: Hội trường lớn, Viện Sinh Học Nhiệt Đới.

Số 9/621 Xa Lộ Hà Nội, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức

Trân trọng kính mời các đại biểu quan tâm đang kí tham dự. 

Các đại biểu có thể đăng kí qua email: letrangenvi@gmail.com  hoặc qua Link trước ngày thứ 3 (11/09):

Link đăng kí: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IaFJn8YlVk-oikAG7TBny9wA5Sng1D1YZG77534/edit?usp=sharing

Thông tin chương trình: Giấy mời hội thảo sở hữu trí tuệ

Trân trọng!