Cập nhật lúc: 2/04/15 9:43 PM

Lớp học về Nuôi cấy mô với GS. Jeffrey William Adelberg

Giáo sư Jeffrey William Adelberg, thuộc School of Agriculture, Forestry and Environmental Sciences, Clemson University, South Carolina, USA, đã đến làm việc tại phòng Công nghệ tế bào thực vật từ 29/7 đến 14/8/2014.

Giáo sư Adelberg đã giảng 3 chuyên đề bao gồm:

1. Heterotropihc Growth Models (4/8/2014)
2. Nutrient Optimization Models (6/8/2014)
3. Bioreactors and Liquid Cutlure Applications (11/8/2014)

Các chuyên đề đều đến từ các công trình nghiên cứu trên các đối tượng cây hoa và kiểng lá được công bố trong 5 năm gần đây của ĐH Clemson và một số các ĐH khác ở Mỹ.

Thành phần tham dự là cán bộ nghiên cứu, sinh viên và học viên cao học đang thực hiện luận văn tốt nghiệp tại Viện SHNĐ, và một số cán bộ giảng dạy và sinh viên của ĐH Khoa học tự nhiên tại Tp HCM.

 

lophocnuoicaymo1
 
lophocnuoicaymo