Cập nhật lúc: 4/09/23 7:35 AM

Hội thảo khai trương Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Biển

Ngày 13/12/2017 Viện Sinh học nhiệt đới và Viện nghiên cứu đa dạng sinh học biển quốc gia Hàn Quốc (MABIK) phối hợp tổ chức hội thảo và khai trương phòng thí nghiệm chung về nghiên cứu biển. Văn phòng điều hành của phòng thí nghiệm đặt tại cơ sở chính của Viện Sinh học nhiệt đới tại địa chỉ 9/621 Xa lộ Hà Nội, P. Linh Trung, Quận Thủ Đức; Phòng thí nghiệm về Đa đang sinh học biển được đặt tại cơ sở nghiên cứu về Sinh Thái – Tài Nguyên – Môi Trưởng của Viện tại địa chỉ 85 Trần Quốc Toản, Quận 3. Các hướng liên quan đến nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về biển khác sẽ được phối hợp với các phòng ban cả 2 cơ sở trên của phòng thí nghiệm và các phòng thí nghiệm của đối tác MABIK tại Hàn Quốc.  

Hội thảo và lễ khai trương có sự tham gia của các thành viên ban cố vấn của phòng thí nghiệm, các trường đại học và đơn vị nghiên cứu có liên quan khu vực Tp Hồ Chí Minh và phụ cận cùng với các thành viên chủ chốt, nhóm nghiên cứu của Viện Sinh học nhiệt đới.

Phòng thí nghiệm chung về nghiên cứu biển sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu đa dạng sinh học biển Việt Nam, trong giai đoạn trước mắt sẽ tập trung vào khu vực phía Nam Việt Nam. Các hoạt động của Phòng thí nghiệm được đánh giá hàng năm bởi ban cố vấn gồm 6 thành viên trong đó trưởng ban là Chủ tịch MABIK và đồng trưởng bản là Viện trưởng Viện SHNĐ. Điều hành các hoạt động phòng thí nghiệm gồm Giám đốc PTN phía Việt Nam – TS. Nguyễn Văn Tú và đồng Giám đốc phía Hàn quốc – TS. An Young Rock. 

Thông qua hợp tác, Viện Sinh học Nhiệt đới và MABIK sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong nghiên cứu, đào tạo nhân lực và xuất bản. Cả hai đơn vị cũng sẽ là cầu nối giúp các đơn vị nghiên cứu biển giữa Việt nam và Hàn quốc có điều kiện gặp gỡ, trao đổi và cùng thực hiện các nghiên cứu chung. 

_DSC0439 - Copy _DSC0445 - Copy
_DSC0422 - Copy _DSC0450 - Copy
   

Tin bài: HTQT